Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a participanților pentru un program de formare în litigarea strategică pentru anti-discriminare

Asociația Promo-LEX în parteneriat cu Asociația ACCEPT, România anunță concurs de selectare a participanților pentru un Program de formare în litigarea strategică pentru anti-discriminare. Programul este implementat cu suportul financiar oferit de Programul Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.

Obiectivul Programului este de a contribui la creșterea capacitații specialiștilor în drept din Republica Moldova – de a selecta, reprezenta și promova cazuri strategice în domeniul anti-discriminare.

Descrierea Programului
Programul de formare prevede o vizită de schimb de experiență în România axată pe litigarea cauzelor strategice în domeniul nediscriminării. De asemenea, ulterior vizitei de schimb de experiență, participanții vor beneficia de suport și mentorat din partea Asociației Promo-LEX și Asociației ACCEPT în litigarea cauzelor strategice în domeniul nediscriminării.

În cadrul Programului va fi selectat un grup de max. 15 specialiști în drept din Republica Moldova care vor beneficia de program.

Vizita de studiu va fi efectuată în România (București), în perioada 15-21 martie 2015. Toate cheltuielile aferente vizitei de schimb de experiență vor fi acoperite de organizatori (transport tur-retur, cazare, alimentare). Participarea în cadrul programului este gratuită.

Totodată, participanții ar trebui sa fie disponibili și motivați ca ulterior programului de formare și schimbului de experiență să preia cazuri strategice în domeniu. Ei vor beneficia în acest sens de suport precum și de o perioada de mentorat după formarea efectivă.

Grup țintă
Programul de formare este destinat specialiștilor în drept (juriști, avocați, avocați-stagiari) care activează în domeniul drepturile omului și anti-discriminare din Republica Moldova.

Condițiile detaliate de participare în cadrul concursului, le găsiți aici.