Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lista persoanelor selectate pentru a participa la Atelierul Politici Educaționale

În urma concursului de selectare a participanților pentru Atelierul de Politici Educaționale, următoarele persoane au fost alese pentru a participa la lucrările Atelierului:

Nr. Numele / Prenumele Profilul participantului
1 Ceban Gabriela                       Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Depart. Management al Calităţii
2 Curea Natalia                               Cercetător științific la Institutul de Științe ale Educației, Liceul „Gh. Asachi” Chișinău, Dr. biologie
3 Croitor Mihail USM, șef Centrul e-Learning, PISA 2015 National Data Manager
4 Curtescu Tamara Șefa secției management preuniversitar, Direcţia Generală Educație, Tineret şi Sport, mun. Chişinău
5 Duca Diana Inspectorat Național Școlar, șefa Direcției Analiză și Monitorizare
6 Ciobanu Mariana                                     Inspectorat Național Școlar, inspector superior, Direcția Inspecție, prof. informatică
7 Gorincioi Valeriu                                      Director al Liceului Teoretic “Mihail Sadoveanu”, or. Călărași, Doctorand ISE
8 Guțu Valeriu                          USM, conferențiar, Dr. șt.fizico-mat.
9 Nastas Svetlana  Şef sector Calitatea Educaţiei, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, prof. l.rom., Liceul Mihai Eminescu
10 Ojog Gabriela Fundaţia pentru Dezvoltare din Moldova, director executiv, lider de echipă proiecte asist. teh. Școala mea
11 Orehovschi Sergiu Liceul „Spiru Haret”, mun. Chișinău, director adjunct, studii doctorat nefinalizate IȘE
12 Popovici-Bujor Violeta DGETS mun. Chişinău, specialist principal, metodist în secţia management preuniversitar, Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, prof. matematică
13 Railean Elena Univ. de Stat din Tiraspol, lector, Ph.D Pedagogie (manual electronic)
14 Vlădicescu Natalia Manager of qualitative research department, Compania sociologică CBS-AXA 
15 Bezede Rima Centrul Educațional ProDidactica, director executiv, Dr. în pedagogie
16 Prisăcaru Angela  Ministerul Educației, consultant; Liceul Teoretic „Principesa Natalia Dadiani”, prof. informatică, master
17 Verdeș Tatiana  Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Dr. Filologie, USM
18 Covrig Natalia Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea de Stat din Moldova; asistent de cercetare, master spec. Metodologia cercetării sociale
19 Vacarciuc Daniela Director Liceului Vasile Alecsandri, Chișinău, doctorandă
20 Bleandura Nicoleta Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, asistent univ., doctorat la Universitatea Ghent, Belgia
21 Velicova Tatiana Universitatea de Stat din Comrat, conf. univ., catedra „Tehnologii inform., matematica şi fizica”, Dr. pedagogie
22 Buruian Viorica Ministerul Educației, Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor, consultant superior

Lista de rezervă:

23. Savva Mariana                   USM, Institutul de Cercetare și Inovare, asist. univ. Departamentul Ştiinţe ale Educaţiei, doctorand USM