Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova susține dezvoltarea educaţiei durabile în asistența paliativă, în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie N. Testemiţanu

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova a oferit suport pentru dezvoltarea şi implementarea programelor de instruire în domeniul Asistenței Paliative la nivel universitar, post-universitar și de formare continuă în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu”, inclusiv pentru formarea formatorilor. Susținerea financiară a fost oferită în cadrul proiectului „Fortificarea capacităților umane în domeniul Îngrijirii Paliative în Republica Moldova”.

Asistența paliativă este un domeniu care necesită abordare interdisciplinară. Prin urmare, în cadrul proiectului a fost constituită o echipă multidisciplinară de specialiști, de la diferite catedre - clinicieni terapeuți, medici de familie, anesteziologi, oncologi, psihologi și filosofi. Echipa a fost instruită , pentru a avea cunoștințele și abilitățile necesare să predea cursul de Asistenţă Paliativă. Instruirea a presupus un program de patru luni, oferit de Centrul de Studii pentru Medicină Paliativă al Fundației HOSPICE Casa Speranței Brașov, România. 12 persoane de la USMF „Nicolae Testemițanu” au fost certificate ca formatori în asistența paliativă.

Totodată, în cadrul proiectului a fost elaborat modulul de instruire în Medicina Paliativă, care a devenit obligatoriu în programul universitar pentru studenții anului 5 de la Facultatea de Medicină. Astfel, în premieră, începând cu anul universitar 2016-2017, toți studenții anului 5 au trecut acest modul. Cursul, de 40 de ore, este dedicat asistenței paliative, iar, pe lângă subiectele clinice, managementul durerii și a simptomelor pacientului în paliație, studenții au învățat subiecte dedicate comunicării diagnosticului grav, aspectelor spirituale, psihologice și religioase în abordarea acestor pacienți și a familiilor lor.

În Republica Moldova pacienții paliativi sunt în grija și responsabilitatea medicilor de familie. Din acest motiv, o parte din activitățile proiectului s-au axat pe dezvoltarea capacităților în instruirea medicilor de familie. În rezultat, a fost elaborat programul pentru modulul Medicina Paliativă pentru rezidenții din această specialitate și programul pentru formarea continuă a medicilor de familie practicieni, aprobat la nivel de Ministerul Sănătății. Mai mult, în cadrul proiectului, peste 100 de medici de familie din întreaga țară au beneficiat de un curs de 40 de ore. Instruirea a inclus atât seminare teoretice, cât și lecții practice, desfășurate la Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medicală. Atât studenții anului 5, cât și medicii la perfecționare, au fost implicați în jocuri de scenarii, simulări și debriefing-uri.

Pentru ultima etapă a proiectului este planificată instruirea a 50 de manageri ai instituțiilor medicale. Aceștia urmează să își fortifice capacitățile pentru dezvoltarea și aplicarea în practică a unor îngrijiri adecvate și corecte pacienților aflați în stări terminale. Managerii urmează să fie instruiți, în special, în aspectele juridice și organizatorice ale acestui serviciu. De asemenea, în cadrul proiectului au fost publicate manuale privind Medicina paliativă pentru medicii de familie și pentru studenții medici. Cinci sute de manuale pentru studenți au fost oferite bibliotecii universitare, iar 700 de manuale vor fi distribuite specialiștilor din sistemul național de sănătate.

Conferința finală a proiectului, cu genericul ”Asistența Paliativă – abordări contemporane și perspective”, va avea loc pe28 iunie 2017. În cadrul evenimentului vor participa specialiști notorii în asistența paliativă din România și din țara noastră.