Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 24 Martie 2017
  Expiră pe 31 Martie 2017
  Colaborarea dintre Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General de Poliție și Fundația Soros-Moldova a fost ratificată printr-un nou acord, semnat la 24 martie 2017. Documentul a fost semnat de Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne, Alexandru Pînzari, șeful IGP, și Victor Ursu, directorul executiv al Fundației Soros-Moldova. Acordul a fost încheiat pentru o perioadă de doi ani, cu posibilitatea de a fi prelungit.... Detalii
 • 24 Martie 2017
  Expiră pe 30 Martie 2017
  Astăzi, 24 martie 2017, Inspectoratul General al Poliției a fost gazda evenimentului de lansare a Raportului cu privire la analiza de necesități pentru reglementarea arestului și reținerii de către poliție. Documentul este parte a acordului de colaborare semnat între MAI, IGP și Fundația Soros-Moldova (FSM), în luna martie 2016.... Detalii
 • 14 Martie 2017
  Expiră pe 21 Martie 2017
  Pe parcursul anului 2017, Departamentul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul operațional „Revizuirea cadrului normativ național privind respectarea drepturilor persoanei, la etapa reținerii”. Pentru implementarea proiectului, Programul necesită servicii de traducere din limba engleză în limba română a unor acte cu caracter juridic, specific activității polițienești.... Detalii
 • 18 Ianuarie 2017
  Expiră pe 20 Ianuarie 2017
  LEGEA ÎN ACȚIUNE... Detalii
 • 17 Ianuarie 2017
  Expiră pe 20 Ianuarie 2017
  Agenda de Dezvoltare Durabilă – 2030, lansată în 2016 de Națiunile Unite, face apel către guverne să asigure accesul egal la justiție tuturor persoanelor, recunoscând faptul că justiția este esențială pentru o dezvoltare incluzivă. Dar cum putem să ne asigurăm că fiecare este protejat de lege, fără a ține seama de avere sau statut social?... Detalii
 • 16 Decembrie 2016
  Expiră pe 21 Decembrie 2016
  Peste 30 de para-juriști comunitari au participat astăzi la prima activitate din cadrul proiectului „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari” – „Oportunitatea asocierii para-juriștilor”. În cadru evenimentului, s-a discutat despre posibilitatea creării unei asociații a para-juriștilor comunitari, despre modul de organizare a unei asociații obștești, principiile de funcționare a acesteia, dar și modalitățile de accesare a resurselor oferite de donatori.... Detalii
 • 14 Decembrie 2016
  Expiră pe 16 Decembrie 2016
  Fundația Soros-Moldova și Biroul asociat de avocați „Efrim, Roșca și Asociații” (ERA) lansează proiectul comun „Consolidarea rețelei de para-juriști comunitari”. Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitățile profesionale ale para-juriștilor prin asocierea acestora și promovarea culturii serviciilor pro-bono prestate de avocați în cazuri de litigare strategică identificate de parajuriști.... Detalii
 • 07 Decembrie 2016
  Expiră pe 12 Decembrie 2016
  Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova solicită prezentarea ofertelor pentru contractarea serviciilor de traducere scrisă (din limba română în limba engleză) şi (din limba română în limba rusă) Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii.... Detalii
 • 28 Octombrie 2016
  Expiră pe 04 Noiembrie 2016
  În ultimii ani, atât în Republica Moldova, cât și pe plan internațional, au luat amploare discuțiile despre importanța accesului la justiție pentru a asigura dezvoltarea echitabilă și incluzivă a societăților. Para-juriștii comunitari, dar și practicienii în domeniul justiției au rolul de a traduce legea din abstract în ceva concret și simplu.... Detalii
 • 28 Octombrie 2016
  Expiră pe 14 Noiembrie 2016
  Programul de Drept al Fundaţiei lansează un concurs de grant pentru susţinerea unui proiect care are drept scop abilitarea juridică a populaţiei prin intermediul tehnologiilor informaţionale moderne, în acest sens urmează să fie elaborată o foaie de parcurs privind utilizarea instrumentelor IT pentru alfabetizarea juridică a populaţiei şi îmbunătăţirea şi actualizarea paginii web www.parajurist.md. Criterii de eligibilitate:... Detalii