Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evenimente şi anunţuri

 • 20 Noiembrie 2013
  Expiră pe 21 Noiembrie 2013
  În perioada 18-21 noiembrie a.c., 12 experți în domeniul protecției sociale, reprezentanți ai factorilor de decizie și ai societății civile din Kârgâzstan, Kazakhstan, Armenia și Ucraina se află într-o vizită de studiu în Republica Moldova pentru a învăța din experiența țării noastre în domeniul dezinstituționalizării și incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Vizita este organizată de Keystone Moldova, în cadrul Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova”, cu suportul financiar oferit de Programul Est Est Fără Frontiere al Fundației Soros-Moldova. În cadrul vizitei, reprezentanții din cele patru țări membre ale Parteneriatului Estic vor avea mai multe întîlniri și vizite în teren, în cadrul cărora vor avea oportunitatea să afle cum decurge procesul de reformare a sistemului de protecție socială a persoanelor cu dizabilități și în particular despre abordarea inovatoare a Programului ”Comunitate Incluzivă – Moldova” în procesul de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale. Vizita va finaliza cu desfășurarea mesei rotunde ”Oportunități de dezinstituționalizare și incluziune socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale în țările Parteneriatului estic”, care va întruni la Chișinău peste 50 de reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale și ai societății civile. Atât reprezentanții din Moldova, cât și cei din Kârgâzstan, Kazakhstan, Armenia și Ucraina vor împărtăși din experiența proprie în acest domeniu și împreună vor încerca să găsească soluții mai bune de integrare a persoanelor cu dizabilități intelectuale în societate. De asemenea, participanții la masa rotundă vor elabora o strategie comună regională de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități intelectuale și vor identifica recomandări pentru autoritățile din țările Parteneriatului Estic privind incluziunea socială a acestor persoane. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: Ludmila Malcoci, director executiv Keystone Moldova Tel/fax: (+373 22) 92-91-98, 069501709; e-mail: lmalcoci@keystonehumanservices.org; web: www.keystonemoldova.md Keystone Moldova contribuie la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora prin intermediul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”. Programul este implementat în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova.... Detalii
 • 14 Noiembrie 2013
  Expiră pe 21 Noiembrie 2013
  Asociaţia Obştească ProRuralInvest, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare din Moldova, va organiza o Masă rotundă „Politici agricole şi rurale europene: Asigurarea accesului agricultorilor din Moldova la resursele de ape subterane”, desfășurată în cadrul proiectului “Politici de dezvoltare agricolă şi rurală: standarde de dezvoltare”, sprijinit financiar de Programul Est Est... Detalii
 • 12 Noiembrie 2013
  Expiră pe 15 Noiembrie 2013
  În pragul Summit-ului de la Vilnius, Business Consulting Institute din Moldova organizează masa rotundă Tendinţe integraţioniste în spaţiul post-sovietic: perspectivele dezvoltării durabile, desfășurată în cadrul proiectului cu același titlu, implementat în parteneriat cu Fundația Mir Evrazii din Kazahstan cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundației Soros-Moldova.... Detalii
 • 07 Noiembrie 2013
  Expiră pe 20 Noiembrie 2013
  7 noiembrie 2013 Anunţ valabil până pe data de 20 noiembrie 2013, ora 16:00 Programul Egalitate şi Participare Civică (EPC) al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea concursului de selectare a participanţilor în cadrul unui program de instruire în domeniul anti-discriminare, destinat în principal juriştilor şi avocaţilor. Reprezentanţii altor profesii juridice, cum ar fi judecătorii şi procurorii, de asemenea sunt eligibili să participe.... Detalii
 • 04 Noiembrie 2013
  Expiră pe 08 Noiembrie 2013
  În perioada 3-7 noiembrie a.c., se desfășoară vizita de studiu a unui grup de experți din Kârgâzstan în cadrul proiectului Modele durabile de dezvoltare socio-economică regională și locală: experienţa Republicii Moldova, organizat de Institutul de Dezvoltare Urbană din Moldova în parteneriat cu Centrul de Asistență Juridică pentru Autoritățile Locale din Kârgâzstan și implementat cu sprijinul financiar al Programului Est Est fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova ... Detalii
 • 05 Noiembrie 2013
  Expiră pe 08 Noiembrie 2013
  În perioada 4-7 noiembrie a.c., se desfăşoară vizita de studiu în Moldova a unui grup de experți pe problemele migrației din Tadjikistan în cadrul proiectului Provocările migrației de muncă în spațiul post-sovietic, implementat de Institutul de Management, Administrare și Politici Publice din Moldova (IMAPP), în parteneriat cu Asociația Spin Plus și Centrul pentru Migrație și Dezvoltare din Tadjikistan, cu sprijinul financiar al ... Detalii
 • 25 Octombrie 2013
  Expiră pe 25 Octombrie 2013
  În data de 25 octombrie a.c., Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a lansat raportul Respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova.... Detalii
 • 22 Octombrie 2013
  Expiră pe 05 Noiembrie 2013
  22 octombrie 2013 Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova lansează concurs de acordare a granturilor pentru proiecte de cercetare, monitorizare și advocacy în următoarele domenii de drepturile omului: - Protecţia împotriva violenţei în familie şi asigurarea dreptului la un remediu eficient pentru victime. Domeniu specific de intervenţie: Monitorizarea executării ordonanţei de protecţie.... Detalii