fbpx

Fundația Soros Moldova susține reforma companiilor de stat

Data publicării
miercuri, 15 februarie 2023, ora 12.48

Centrul Analitic Independent Expert-Grup, cu susținerea Fundației și National Endowment for Democracy (NED), a organizat pe 14 februarie 2023 o masă rotundă „Cum putem reforma sectorul companiilor de stat?”, unde a prezentat propuneri pe marginea reformelor necesare în domeniul companiilor de stat, principalele prevederi ale strategiei cu privire la administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale, precum și, modul de funcționare a consiliilor de administrație în calitate de instrument-cheie pentru eficientizarea activității companiilor de stat. „Reforma domeniului companiilor de stat este foarte complexă și întâmpină multă rezistență din partea sistemului, din partea celor care doresc perpetuarea ineficienței și corupției. Prin urmare, salutăm angajamentul politic ferm pentru această reforme, iar Expert-Grup rămâne deschis pentru a oferi suport tehnic la consolidarea guvernanței corporative în companiile de stat, transparentizarea domeniului și pregătirea terenului pentru privatizări.”, a spus Adrian Lupușor, directorul executiv al Expert-Grup.

Evenimentul a reprezentat un dialog dintre actorii cheie din domeniu, reprezentanții autorităților publice, societății civile și experți în domeniu. Discuția a fost concentrată pe strategia de proprietate a statului și acțiunile imediate pe care guvernul ar trebui să le întreprindă pentru reformarea sectorului companiilor de stat. Printre aceste acțiuni, s-a discutat regulamentul de nominalizare prin concurs a membrilor consiliilor și regulamentul de evaluare a performanței consiliilor companiilor de stat. Invitații au avut intervenții valoroase cu referire la modul prin care poate fi îmbunătățită guvernanța corporativă a companiilor de stat, iar președintele Comisiei Parlamentare „Economie, Buget și Finanțe”, Radu Marian și-a manifestat pe deplin suportul pentru implementarea strategiei de proprietate a statului și a dat asigurări că va contribui la prioritizarea reformelor în acest sector: „Reforma întreprinderilor de stat este un angajament cheie în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, la fel, instituțiile de stat conștientizează faptul că avem o mare problemă de ineficiență, ponderea întreprinderilor de stat în PIB este aproximativ o cincime, în condițiile astea productivitatea și valoarea adăugată în economie nu se ridică la un nivel competitiv. La nivel de politică de stat, noi credem că acolo unde există potențial de concurență de piață trebuie să fie lăsat în domeniul privat, suntem extrem de hotărâți să mergem înainte, iar necesitatea reformei este clară”.

Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova a aprecit înalt angajamentul autorităților să realizeze reforma asumată prin aprobarea Strategiei la finele anului trecut. „Odată cu adoptarea Strategiei privind administrarea proprietății de stat, la finele anului trecut, Moldova face un pas înainte în îndeplinirea uneia din condiționalitățile UE, în contextul obținerii statutului de țară candidată. Este esențial ce se va întâmpla mai departe. Va urma implementarea acestei Strategii sau iarăși vom fi martorii unor oscilări între deziderate nobile și compromisuri temporare”, a spus Petru Culeac.

Specialiștii din cadrul Expert-Grup au prezentat concluziile și recomandările acestora cu privire la reformarea sectorului prin prisma analizei prevederilor Strategiei privind administrarea proprietății de stat în domeniul întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral sau majoritare de stat pentru anii 2022-2030:

  • Asigurarea implementării plenare a Strategiei privind administrarea proprietății de stat, adoptată în decembrie 2022;
  • Restructurarea și consolidarea capacităților Agenției Proprietății Publice;
  • Creșterea transparenței privind activitatea companiilor de stat și gestionarea proprietății publice, inclusiv pentru modernizarea sistemului informațional automatizat din acest domeniu;
  • Profesionalizarea consiliilor de administrare, inclusiv prin adoptarea Regulamentelor privind nominalizarea și evaluarea membrilor Consiliilor respective;
  • Reforma salarizării în sectorul public, dar și în cadrul companiilor de stat pentru a spori atractivitatea companiilor de stat și a instituțiilor publice pentru profesioniști, dar și a exclude practica atribuirii Consiliilor funcționarilor publici din considerent de „supliment salarial”;
  • Trierea companiilor de stat pentru a delimita foarte clar cele pasibile și nepasibile de privatizare, precum și definirea planurilor de acțiuni individuale în raport cu fiecare companie.

Prezentări:
Evaluarea Consiliilor Companiilor de Stat
Strategia de proprietate a statului 2023-2030
Regulamentul de selectare și numire a membrilor consiliului


Foto: Inga Agachi, Expert-Grup și Privesc.eu