Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concursul de granturi mici pentru finanţarea propunerilor de proiect în domeniul protecţiei drepturilor pacienţilor.

Propunerile de proiect pot viza una sau mai multe arii prioritare din domeniul drepturilor pacienţilor:

  • consimţămînt
  • confidenţialitate
  • acces la informaţie şi
  • acces la ingrijire

Propunerea de proiect va include: idea proiectului (scopul şi obiectivele); descrierea implementatorilor proiectului şi grupului ţintă; planul de activităţi al proiectului (calendarul evenimentelor şi locul de desfăşurare); impactul şi rezultatele aşteptate; suma bugetului estimativ (fără a include cheltuielile partenerului).

Data-limită de prezentare a conceptelor/propunerilor de proiect - 14 MAI 2009.

Propunerile de proiect depuse vor fi examinate de juriul Programului Sănătate Publică si Initiative pentru Drept si Sanatate al institutului pentru o Societate deschisa de la New York. Informaţia adiţională poate fi obţinută de pe pagina web a Fundaţiei Soros-Moldova la adresa http://www.soros.md/docs/GHIDUL_SOLICITANTULUI_DE_FINANTARE_2009.doc

Propunerea de proiect va fi prezentată în formă electronică, în limbile română şi engleză, şi expediată la adresa: acapcelea@soros.md

Subprogramul Drept şi Sănătate are ca scop aprofundarea cunoştinţelor şi sporirea capacităţilor specialiştilor în sănătate publică, în domeniul dreptului şi altoirea abilităţilor de a pleda pentru drepturile omului. Totodată, subprogramul Drept şi Sănătate, prin componentele realizate, tinde să fortifice colaborarea dintre cei care fac advocacy/pledoarie în domeniul sănătăţii cu cei din domeniul dreptului.

Pentru informaţii suplimentare vă adresaţi către: Angela CAPCELEA, Coordonator Program Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău; tel. 270031; fax 270507.