Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a 10 organizaţii neguvernamentale din regiuni care să beneficieze de suport pentru dezvoltare instituţională

Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea concursului de selectare a 10 organizatii neguvernamentale, care sa beneficieze de suport financiar pentru dezvoltare organizationala.

Aceasta este o iniţiativă din cadrul proiectului „Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova”, finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida), care are drept scop consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale.

Organizaţiile selectate vor lucra cu un grup de consultanti angajaţi de către Fundaţia Soros, care vor efectua o analiză a necesităţilor de dezvoltare organizaţională a ONG-urilor beneficiare. Avînd drept premisă rezultatele evaluării instituţionale efectuate in prima etapă a proiectului, organizaţiile, asistate de către consultanţi, vor elabora proiecte avînd ca scop soluţionarea celor mai importante probleme ce vizeaza dezvoltarea lor instituţională. Proiectele vor fi inaintate spre examinare catre FSM, iar in cazul aprobarii spre finanţare, fiecare organizaţie va beneficia de un grant pentru realizarea obiectivelor propuse.

Planul de lucru, cu implicarea nemijlocită a organizaţiilor selectate, va fi constituit din urmatoarele etape:

  • Evaluarea necesităţilor de dezvoltare organizaţională a celor 10 ONG selectate prin concurs (29 iulie - 6 august)
  • Elaborarea de către ONG-uri a propunerilor de finanţare ce ar avea drept scop consolidarea organizaţiei, ca urmare a necesităţilor identificate în cadrul evaluării prealabile (8 – 20 august)
  • Implementarea proiectelor de dezvoltare organizaţională (1 septembrie – 31 octombrie)

Sunt eligibile pentru a participa la concurs organizaţiile neguvernamentale:

  • Care sunt înregistrate la nivel local sau naţional
  • Care au sediu şi activează în diferite regiuni ale ţării
  • Care activează în beneficiul public (dar nu neapărat deţin un certificat de utilitate publică)
  • A căror echipă manifestă disponibilitate în funcţie de planul de lucru prezentat mai sus
  • Care manifestă suficientă motivaţie de a se implica într-un astfel de proiect

Organizaţiile interesate vor prezenta către Fundaţia Soros un dosar care va include următoarele:

Dosarele complete vor fi expediate la adresa de email: elesan@soros.md, cu specificarea în subiectul mesajului: Consolidarea sectorului neguvernamental în Moldova, sau depuse la sediul Fundaţiei–Soros (str. Bulgară 32).

Termenul limită de depunere a dosarelor este 25 iulie, 2009, orele 12.00.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Elena Leşan – director de program Societate Civilă: elesan@soros.md.