Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Lansarea Programului "Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice"

Fundaţia Soros-Moldova anunţă lansarea Programului "Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice" care se va desfăşura în perioada 2010 – 2011.Proiectul va fi realizat cu suportul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida/Asdi). Grantul în valoare de de 2,5 milioane de dolari SUA oferit Fundaţiei va acoperi importante domenii de interes public, precum:

  • Încurajarea și abilitarea femeilor de a participa activ în viața comunității
  • Restabilirea conexiunilor dintre populaţie şi guvernare
  • Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public.

Proiectul "Încurajarea și abilitarea femeilor de a participa activ în viața comunității" își propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea și dezvoltarea abilităților femeilor din localitățile rurale de a se implica în inițiativele comunitare și de a participa în procesul decizional. Obiectivele acestui proiect vor fi realizate în parteneriat cu organizațiile neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalității de gen, precum și a unor grupuri de femei din localitățile rurale cu abilități de liderism. Organizațiile neguvernamentale din domeniu vor beneficia de instruirea necesară, iar ulterior vor avea posibilitatea să desfășoare activități menite să abiliteze femeile din comunitățile rurale, prin conştientizarea rolului lor în comunitate și valorificarea modalităţilor de implicare în procesele decizionale. Concomitent, va fi organizat , în trei ediții, un program complex de leadership destinat femeilor din diferite localități ale țării. Proiectul urmărește să susțină financiar cel puțin 10 organizații neguvernamentele în atingerea obiectivelor propuse și să dezvolte o rețea de cel puțin 60 de femei, în calitatea de viitori lideri sociali și politici.

În partea de program întitulată generic "Restabilirea conexiunilor dintre populaţie şi guvernare", proiectul va implementa activităţi gândite să sporească înzestrarea cu abilităţi juridice a comunităţilor rurale prin crearea unei reţele de parajurişti comunitari, facilitarea participării publicului larg în procese decizionale şi asigurarea accesului efectiv la informaţia cu caracter public. În ceea ce priveşte abilitarea juridică a comunităţilor rurale, proiectul va testa câteva modele de instruire juridică primară a reprezentanţilor acestor comunităţi pentru asigurarea accesului la informaţie şi servicii juridice de bază folosind resurse umane comunitare. Proiectul se va îngriji de elaborarea recomandărilor necesare pentru ca asistenţa juridică primară, la nivel comunitar, să devină ulterior accesibilă pe întreg teritoriul ţării. Vor fi create cel puţin 20 de unităţi de parajurişti comunitari cu titlu pilot. Grupul va fi mixt şi va include lucrători sociali, cetăţeni de rând reprezentanţi ai altor profesii. Parajuriştii vor beneficia de un curs de instruire şi curriculum special elaborate şi ajustate la necesităţi juridice specifice ale categoriilor de persoane defavorizate din localităţile rurale. Parajuriştii vor fi selectaţi, instruiţi şi acreditaţi cu suportul şi prin concursul Consiliului Naţional Pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat.

De asemenea, proiectul are menirea să acorde asistenţă pentru crearea unui cadru de reglementare şi management uniformizat pentru implementarea eficientă a legii cu privire la accesul la informaţie şi a legii privind transparenţa în procesul decizional. Proiectul va elabora şi testa o serie de instrumente pentru autorităţile publice locale şi pentru populaţie menirea cărora este să faciliteze accesul la informaţie, transparenţă şi participare în procesele decizionale care, împreună cu analiza şi jurisprudenţa naţională comentată pe domeniu, urmează să schimbe practicile negative de limitare sau acordare limitată şi restrictivă a informaţiei cu caracter public. Această parte de proiect urmează să fie pilotată în 11 localităţi din Republica Moldova şi va fi implementată de către ONG-ul "ACCES-INFO".

Cel de-al treilea proiect "Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public" este conceput ca o continuare a proiectului precedent (1 mai 2006-30 septembrie 2009), în cadrul căruia s-a constituit Reţeaua din 11 posturi radio şi 13 posturi TV locale. Scopul prezentului proiect este să lărgească şi să consolideze Reţeaua regională în beneficiul unei informări mai bune a publicului comunitar, prin instruire, suport tehnic şi tehnologic, asigurarea schimbului de experienţă şi de programe între membrii Reţelei, monitorizarea emisiei proprii a fiecărei staţii şi a schimbului de programe în Reţea pentru a spori dimensiunea cantitativă şi calitativă a emisiei regionale, încurajarea formelor de asociere benevolă a membrilor Reţelei.

Metodologia de implementare prevede atât activităţi operaţionale care vor fi organizate de personalul Fundaţiei cât şi concursuri de granturi anunţate public. Datele limită pentru depunerea proiectelor în cadrul concursurilor de granturi vor fi anunţate prin intermediul presei şi vor fi şi vor fi plasate pe site-ul Fundatiei: www.soros.md. Informaţii suplimentare, criteriile de eligibilitate şi formularele standard pot fi obţinute la sediul Fundatiei cu adresă: str. Bulgară nr. 32, Chişinău MD-2001, Tel.: 270031, 270232, 274071 Fax: 270507 E-mail: foundation@soros.md. Persoane de contact: Elena Leşan, Director Program Societate Civilă, E-mail: elesan@soros.md; Victor Munteanu, Director Program de Drept,E-mail: vmunteanu@soros.md; Victoria Miron, Director Program Media,E-mail: vmiron@soros.md