Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi in domeniul abilitarii femeilor de a se implica in procesul decizional

Anunţ valabil pînă pe data de 1 noiembrie 2010

Programul Societate Civilă al Fundaţiei Soros-Moldova implementează în perioada 2010-2011 proiectul "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională. Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional.

Programul şi-a propus să realizeze pe parcursul a doi ani următoarele obiective:

 • Dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale de a promova abilitarea femeilor din comunităţile rurale;
 • Consolidarea capacităţilor de liderism a femeilor din comunităţile rurale pentru a se implica în procesul decizional.

Obiectivele acestui proiect vor fi realizate în parteneriat atât cu organizaţiile neguvernamentale a căror agendă include promovarea egalităţii de gen cât şi cu grupurile de femei din localităţile rurale cu abilităţi de liderism. Proiectul urmăreşte să susţină financiar cel puţin 10 organizaţii neguvernamentale în atingerea obiectivelor propuse şi să dezvolte o reţea de cel puţin 60 de femei, în calitatea de viitori lideri sociali şi politici.

În luna octombrie, Programul Societate Civilă desfăşoară un nou concurs deschis de granturi a cărui scop este de a susţine iniţiative, prin intermediul cărora va fi stimulată participarea femeilor din localităţile rurale în procesul de luare a deciziilor publice şi politice la nivel local.

Programul va sustine finanţarea proiectelor, care vor urmări să:

 • Încurajeze femeile din localităţile rurale de a se implica activ în viaţa comunităţii şi să majoreze reprezentarea lor în poziţiile decizionale din comunitate (având drept premisă contextul alegerilor locale din 2011);
 • Reducă stereotipurile şi obstacolele care împiedică afirmarea femeilor în viaţa publică şi politică.

Profilul aplicantului:

 • Organizaţie neguvernamentală apolitică, legal constituită, care îşi are sediul şi activează în localităţile rurale din Republica Moldova;
 • Posedă experienţă de lucru în domeniul abilitării femeilor şi are această prioritate inclusă în strategia pentru următorii ani.

Procedura de prezentare şi selecţie a proiectelor:
Proiectele se prezintă după un formular standard. Dosarul complet va include: formularul de aplicare şi anexele (lista anexelor este indicată la finele formularului de aplicare). Formularul cererii de finanţare poate fi accesat pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova (http://www.soros.md/civil_society), precum şi solicitat prin email: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. Dosarul complet va fi prezentat în limba română, la sediul Fundaţiei Soros-Modova (str.Bulgară 32, Chişinău MD 2001). La fel, formularul cererii de finanţare completat şi bugetul proiectului se vor expedia şi în versiune electronică la următoarele adrese: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. Pe dosar, precum şi în subiectul mesajului electronic, se va indica următoarea remarcă: Concurs de granturi privind abilitarea femeilor.

Consultaţii vizavi de procesul de aplicare vor fi oferite atît prin telefon, precum şi prin stabilirea în prealabil a unei întîlniri cu personalul programului Societate Civilă.

Decizia privind acordarea finanţării va fi luată de către Juriul programului Societate Civilă şi Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în termen de două luni de la termenul limită de prezentare a cererilor de finanţare.

Bugetul maxim al proiectului nu va depăşi 12.400 dolari S.U.A., iar perioada de implementare a proiectului nu va fi mai mare de 8 luni.

Cererile de finanţare vor fi examinate în conformitate cu următoarele criterii de evaluare:

 • Experienţa aplicantului în gestionare de proiecte;
 • Experienţa anterioară în domeniul abordat;
 • Conţinutul cererii de finantare;
  • cât de bine este efectuată analiza problemei, cauzelor şi a efectelor;
  • gradul de coerenţă, claritate şi fezabilitate a strategiei de implementare şi a planului de acţiuni;
  • gradul de implicare a beneficiarilor şi factorilor interesaţi în activităţile proiectului
  • relevanţa şi originalitea activităţilor propuse spre implementare;
  • rezultatele sunt măsurabile;
  • impactul proiectului asupra grupului ţintă şi durabilitatea proiectului;
 • Resurse umane suficiente şi adecvate pentru implementarea proiectului;
 • Bugetul proiectului şi analiza raportului cost-eficacitate (bugetul este rezonabil şi corelat cu activităţile proiectului, include contribuţia organizaţiei sau a altor actori din comunitate).

Termenul limită de aplicare este 1 noiembrie 2010, ora 16:00. Solicitările expediate după termenul limită nu vor fi examinate. Proiectele neselectate spre finanţare şi anexele nu se înapoiază aplicantului.

Dacă aveţi dificultăţi în completarea formularului de finanţare puteţi contacta pe Elena Leşan (elesan@soros.md), directoarea programului Societate Civilă sau Victoria Voroşciuc (vvorosciuc@soros.md), coordonatoarea proiectului "Încurajarea şi abilitarea femeilor de a participa activ în viaţa comunităţii" (tel: 27-00-31, 27-02-32, 27-40-71).

Formularul de aplicare (DOC, 312 KB)

Proiectul “Încurajarea şi abilitarea femeilor de a se implica activ în viaţa comunităţii” este parte componentă a programului “Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, implementat în perioada 2010-2011 de către Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida).