Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Granturi mici pentru organizarea evenimentelor Zilei Mondiale Hospice si a Ingrijirilor Paliative

 

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros – Moldova, în parteneriat cu Inițiativele Internaționale în Îngrijirea Paliativă ale Institutului pentru o Societate Deschisă, anunță lansarea competiției de mini-granturi pentru Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative (8 octombrie 2011)

 

Introducere
Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acţiune unită în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii paliative în lumea întreagă.

Tema pentru Ziua Mondială 2011 cu Voci pentru Hospice, care va avea loc la data de 8 octombrie 2011, este „Multe maladii, multe vieți, multe voci – îngrijirea paliativă pentru maladiile non-transmisibile ”.

Ziua Mondială este o excelentă ocazie de a creşte gradul de conştientizare a populației cu privire la hospice şi îngrijiri paliative în rîndul politicienilor şi implicarea lor în activitățile îngrijirilor paliative la nivel local, naţional şi mondial.

Scopul Zilei Mondiale pentru hospice și îngrijire paliativă este:

 • de a împărtăşi viziunea noastră cu privire la majorarea disponibilităţii serviciilor hospice şi îngrijiri paliative prin majorarea oportunităţilor de a vorbi despre aceste probleme
 • sensibilizarea publicului asupra nevoilor speciale de îngrijire – medicală, socială, spirituală și psiho-emoțională a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă și familiile acestora
 • atragerea de fonduri și resurse de finanțare pentru dezvoltarea de servicii hospice.

Documentele necesare pentru aplicare

 • Aplicaţie pentru proiect (Aliniatul II din Ghidul solicitantului de finanțare)
 • Abstract (nu mai mult de ½ pagini) în limba engleză și română
 • Bugetul
 • Alte documente relevante (Aliniatul I din Ghidul solicitantului de finanțare)

 

Perioada proiectului
Termenul de implementare a proiectului este pînă la 6 luni (de asemenea, trebuie să se ia în consideraţie că evenimentul finanţat nu poate fi organizat mai tîrziu de luna octombrie 2011).

Finanţare
Finanțarea disponibilă este destinată mini-granturilor, pînă la 2000 USD per grant.
Echipamentele, deplasări peste hotare, studii, burse și costurile indirecte (dotări și administrație) nu sînt eligibile.

Criteriile de evaluare

 • Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:
 • Experiența solicitantului în gestionarea granturilor
 • Resurse umane relevante pentru obiectivele de proiect
 • Bugetul proiectului şi analiza cost-eficienţă (bugetul este relevant şi corelat cu activităţile proiectului)
 • Impactul proiectului asupra populaţiei-ţintă şi sustenabilitatea

Analiza și evaluarea proiectului:
Fiecare proiect va fi analizat și evaluat independent. Decizia finală va fi emisă de către Juriul Programului Sănătate Publică.

Termen limită:
Propunerile de proiect și documentele justificative trebuie să fie depuse nu mai tîrziu de 7 iulie 2011.

Dacă consideraţi că proiectul Dvs îndeplinește toate criteriile sus-menționate, Fundația Soros-Moldova vă invită să prezentați propunerile de proiect, împreună cu documentele relevante nu mai tîrziu de 7 iulie 2011 la următoarea adresă de email vcondrat@soros.md sau în original la următoarea adresă: str. Bulgară, 32, mun. Chișinău (Fundația Soros – Moldova). Subiectul mesajului trebuie să fie „Application for World Day activities”.