Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi mici pentru beneficiarele Programului de dezvoltare în liderism ediţia I, II, III

Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova implementează în perioada 2010 -2011 proiectul "Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii", finanţat de către Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida). Proiectul îşi propune să contribuie la consolidarea bunei guvernări la nivel local, prin încurajarea şi dezvoltarea abilităţilor femeilor din localităţile rurale de a se implica în iniţiativele comunitare şi de a participa în procesul decizional. (http://soros.md/en/epc_abilitarea_femeilor)

Pentru a consolida abilităţile de liderism a femeilor din localităţile rurale, pe parcursul anului 2010 – 2011 au fost realizate trei ediţii a Programului de dezvoltare în liderism. Fiecare program a fost constituit din trei module care au inclus tematici privind dezvoltarea deprinderilor de liderism civic, politic şi a scrierii de proiecte. La finalul Programului Fundaţia a oferit suport financiar pentru participantele la instruire de a implementa iniţiative mici în propriile comunităţi.

În perioada 28 iulie – 22 august 2011 Fundaţia Soros-Moldova lansează un nou concurs de finanţare privind implementarea iniţiativelor mici de către participantele la programele de instruire.

La acest concurs pot aplica atît persoanele care încă nu au beneficiat de granturi mici, cît şi persoanele care au implementat şi ar mai dori să implementeze un proiect.

Iniţiativele vor fi axate pe activităţi orientate să soluţioneze sau să diminueze probleme din localităţile rurale, cu accent pe:

 • Promovarea principiilor bunei guvernări la nivel local;
 • Promovarea egalităţii de gen şi încurajarea femeilor din localităţile rurale de a se implica în procesul decizional;
 • Mobilizarea diferitor actori de a se implica activ în soluţionarea problemelor comunităţii.

În procesul de scriere a cererii de finanţare se va ţine cont de următoarele aspecte:

 • Cum va beneficia comunitatea de pe urma acestei iniţiative;
 • Cum va fi promovată egalitatea de gen;
 • Cum vor fi puse în valoare şi aplicate abilităţile de lideră ale participantei responsabile de implementarea iniţiativei, precum şi a altor femei din comunitate;
 • Cum va fi influenţată mentalitatea grupului ţintă şi a comunităţii;
 • Cum vor fi implicaţi în activităţile proiectului diverşi actori ai comunităţii (APL, agenţi economici, instituţia şcolară etc.)

Cererile de finanţare vor fi evaluate conform următoarelor criterii:

 • Identificarea corectă a problemei din localitate şi propunerea de soluţii realiste;
 • Expunerea clară a tuturor elementelor din cererea de finanţare;
 • Caracterul inovator al tehnicilor şi metodelor reflectate în cererea de finanţare;
 • Rezultate măsurabile şi durabilitatea iniţiativei;
 • Bugetul să fie estimat realist; va fi considerat un avantaj existenţa co-finanţării.

Nu vor fi finanţate:

 • Activităţi ce presupun ajutor umanitar sau activităţi de caritate;
 • Activităţi politice şi de partid;
 • Activităţi religioase;
 • Activităţi ce presupun cheltuieli de reparaţie şi procurare de utilaj tehnic;
 • Competiţii sportive.

Bugetul maxim al proiectului este 1.000 dolari S.U.A., iar perioada de implementare a proiectului nu va fi mai mare de 2 luni şi nu mai mică de o lună.

Termenul limită de aplicare este 22 august 2011, ora 16.00.

Cererile de finanţare se prezintă după un formular standard. Dosarul complet va include: formularul de aplicare şi anexele (indicate la finele formularului de aplicare). Formularul cererii de finanţare şi bugetul proiectului pot fi accesate pe site-ul Fundaţiei Soros-Moldova http://www.soros.md/documents. Formularul cererii de finanţare completat şi bugetul proiectului se vor expedia în versiune electronică, în limba română, la următoarele adrese: elesan@soros.md, vvorosciuc@soros.md. La fel, dosarul complet poate fi prezentat la dorinţa solicitantului, la sediul Fundaţiei Soros-Modova (str.Bulgară 32, Chişinău MD 2001).

Decizia privind acordarea finanţării va fi luată de către Juriul Programului Egalitate şi Participare Civică, pe parcursul lunii septembrie.

Dacă aveţi dificultăţi în completarea formularului de finanţare o puteţi contacta pe Elena Leşan (elesan@soros.md), directoarea Programului Egalitate şi Participare Civică sau Victoria Voroşciuc (vvorosciuc@soros.md), coordonatoarea proiectului „Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active în viaţa comunităţii”.

Formularul de aplicare

Bugetul proiectului