Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Program de granturi mici: Cresterea implicarii sectorului neguvernamental in controlul tuberculozei (TB)În scopul organizării activităţilor planificate pentru anul 2012 în cadrul Programului Sanatate Publica, în conformitate cu  proiectul în derulare „Sporirea rolului pacientului și comunității în controlul Tuberculozei în Republica Moldova", finanţat din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda a 9-a), Fundația Soros-Moldova, în calitatea sa de subrecipient a resurselor financiare şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de implicare a sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei, anunţă o competiţie deschisă pentru colectarea cererilor de finanţare care vor contribui la creșterea depistării precoce a tuberculozei, sporirea complianţei la tratament în condiţii de ambulator  și obținerea ratei înalte a succesului tratamentului. 

Organizaţiile interesate vor remite către FSM o solicitare de finanţare cu descrierea activităților ce urmează a fi implementate și descrierea detaliată a bugetului necesar.

Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non profit, legal constituite în Republica Moldova.

Solicitările urmează a fi trimise pe adresa foundation@soros.md. 

Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 10 ianuarie 2012, ora 14:00.

Examinarea şi discutarea solicitărilor remise vor fi efectuate la şedintele juriului Programului Sănătate Publică.

Solicitările aprobate pentru finanţare de către Juriul Programului Sănătate Publica vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.

Vă rugăm să nu ezitaţi să solicitati orice detalii suplimentare, referitoare la acest anunţ, pe care le consideraţi necesare. 

 SOLICITAREA DE FINANTARE VA CUPRINDE:

 I. Informaţii de bază privind organizaţia/instituţia care solicită finanţare

 • Denumirea instituţiei/organizaţiei care solicită finanţare            
 • Adresa poştală şi numărul de telefon  al instituţiei/organizaţiei 
 • Statutul juridic, lista fondatorilor, numele băncii şi contul bancar, codul fiscal, codul TVA
 • Numărul membrilor instituţiei/organizaţiei
 • Numele, adresa şi telefonul directorului de proiect
 • CV-ul directorului de proiect şi al persoanelor-cheie din proiect
 • Consiliul director al organizaţiei
 • Statutul şi certificatul de înregistrare (copii după original)

II Descrierea şi argumentarea proiectului

 1. Titlul proiectului
 2. Perioada propusă pentru desfăşurare (de la/până la)
 3. Abstractul în limba română și engleză (cel mult ½ pagină)
 4. Descrierea proiectului:
 • Cadru general
 • Rezumatul/Problema
 • Scopurile şi obiectivele proiectului
 • Metodele de implementare 
 • Rezultatele concrete pe care le aşteptaţi de la acest proiect
 • Partenerii implicaţi în acest proiect şi rolul lor
 1. Bugetul proiectului 

Formularul  bugetului proiectului  poate fi descărcat aici (http://www.soros.md/files/Buget.xls)