Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

 

Concurs de granturi mici în domeniul HIV/SIDA

Pe data de 20 mai comunitatea internaţională celebrează Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA. În această zi, oamenii din toata lumea aduc un omagiu colectiv persoanelor care nu mai sunt printre noi din cauza SIDA şi demonstrează solidaritate faţă de persoanele infectate cu HIV.

In scopul organizării activităților planificate pentru anul 2012 in cadrul Programului Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor, proiectul „Îngrijiri și Suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA”, finanțat de Centrul PAS din resursele GFATM, în calitatea sa de sub-recipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA, TB si Malariei (runda a 8-a) şi facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport si îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA, Fundaţia Soros-Moldova (FSM) anunţă o competiţie deschisa pentru colectarea cererilor de finanțare pentru: 
  • organizarea evenimentelor locale, prilejuite de Ziua de Comemorare a persoanelor decedate de SIDA 

Cererile de finanțare vor fi elaborate în conformitate cu platforma de pledoarie pentru Ziua de Comemorare, și anume:

  • asigurarea accesului la tratament, prevenire și îngrijire;

  • reducerea stigmei și discriminării;

  • sporirea resurselor pentru HIV, malarie, TB etc.;

  • implicarea activă a PTH și populația țintă în răspunsul la HIV/SIDA.

Organizaţiile interesate vor remite FSM o solicitare de finanţare cu descrierea detaliată a evenimentului ce urmează a fi organizat și a bugetului necesar. Bugetul solicitat pentru organizarea evenimentului nu va depăşi suma de 500 euro. 
 
Sunt eligibile pentru participare la competiţie organizaţiile neguvernamentale, apolitice, non- profit, legal constituite în Republica Moldova.
 
Solicitările urmează a fi trimise pe adresa: abordeianu@soros.md (Angelica Bordeianu), cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru granturi mici”. 
 
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 6 aprilie 2012.
 
Examinarea cererilor de finanțare remise va fi efectuată la şedințele Juriului pentru Sănătate Publică.
Solicitările aprobate pentru finanțare de către Juriul pentru Sănătate Publică vor face subiectul unui contract de grant între FSM şi ONG.
Detalii suplimentare pot fi obținute de la directorul de proiect, Angelica Bordeianu, la telefonul: 27 00 31.