Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru concepte de proiecte pentru promovarea transparenței guvernării prin IT

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova în parteneriat cu Programul Informațional OSF Budapesta lansează concursul pentru concepte de proiect pentru promovarea participării civice, transparenţei și responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC), ediția 2012.
 
Prin intermediul concursului, Programul Buna Guvernare îşi propune să susţină proiecte şi iniţiative ce urmăresc sporirea participării cetăţenilor în treburile publice şi încurajarea transparenţei şi responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC. Proiectele trebuie să fie axate pe abordări şi soluţii tehnice inovatoare, să aibă un nivel înalt al impactului social şi durabilitate post-finanţare.
 
Sunt eligibile pentru participare în concurs:
-       Orice organizaţie non-guvernamentală (ONG), nonprofit și apolitică, sau grup de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.
-       Parteneriate între ONG-uri şi dezvoltatorii IT/ companiile IT
-       Parteneriate între ONG-uri şi instituţiile mass-media
-       Persoane fizice, cetăţeni rezidenţi ai Republicii Moldova
Proiectele depuse de către ONG-uri în parteneriat cu dezvoltatorii IT/ companiile IT se încurajează și li se va acorda prioritate.
 
Nu sunt eligibile pentru finanțare companiile private și instituțiile/autoritățile publice.
Propunerile care prevăd îmbunătăţirea mecanismelor de management intern sau crearea unei pagini web a unei instituţii/autorități publice nu sunt eligibile.
 
Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă de mai jos.
Dosarele se vor depune până la data de 28 mai 2012, ora 17:00 în varianta electronică, în două exemplare: în limba română şi engleză, pe adresa de e-mail: ocrivoliubic@soros.md și foundation@soros.md cu subiectul: ”Aplicația pentru concurs de promovare a transparenței cu utilizarea TIC”.
Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie.
Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.
 

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatorul Programului Buna Guvernare (cciofu@soros.md).

 Termeni de referință(491Kb)