Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Competiție de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative

Programul Sănătate Publică al Fundației Soros – Moldova, în parteneriat cu Inițiativa Internațională în Îngrijiri Paliative a Open Society Foundations, anunță lansarea competiției de mini-granturi pentru marcarea Zilei Mondiale Hospice şi a Îngrijirilor Paliative (13 octombrie 2012)

Context

Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative este o zi de acţiune globală în sprijinul hospice-urilor şi îngrijirii paliative în lumea întreagă.

Scopul Zilei Mondiale Hospice și Îngrijiri Paliative este:

 • de a împărtăşi viziunea cu privire la serviciile hospice şi îngrijiri paliative şi a contribui la majorarea disponibilităţii acestor servicii prin majorarea oportunităţilor de a vorbi despre aceste probleme
 • de a sensibiliza publicului asupra nevoilor speciale de îngrijire – medicală, socială, spirituală și psiho-emoțională a persoanelor care suferă de o maladie incurabilă și familiile acestora
 • de a atrage fonduri și resurse pentru dezvoltarea serviciilor hospice.

În acest an Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative va avea genericul "Living to the end - palliative care for an ageing population".

Organizaţii eligibile:
Sunt eligibile organizațiile active în domeniul sănătății publice care oferă servicii de îngrijire paliativă, sau care au un parteneriat cu organizaţiile prestatoare de servicii de îngrijire paliativă.
Activităţile vor fi organizate pe teritoriul Republicii Moldova, fără a acorda prioritate regională.

Dosarul va cuprinde

 • Aplicație pentru proiect (Alineatul II din Ghidul solicitantului de finanțare)
 • Abstract (nu mai mult de ½ pagini) în limba engleză și română
 • Bugetul
 • Dovada cofinanțării din partea altor organizații
 • Alte documente relevante (Aliniatul I din Ghidul solicitantului de finanțare)

Ghidul solicitantului de finanțare poate fi descărcată aici. (http://www.soros.md/files/Ghidul%20solicitantului%20de%20finantare_2011_...)
Forma de buget poate fi descărcată aici. (http://www.soros.md/files/Buget.xls)
Informaţie adiţională cu privire la Ziua Mondială Hospice şi Îngrijiri Paliative poate fi accesată la www.worldday.org.

Perioada proiectului
Termenul de implementare a proiectului este pînă la 6 luni (de asemenea, evenimentele ar trebui să fie organizat nu mai tîrziu de luna octombrie 2012).

Finanţare
Finanțarea disponibilă este destinată doar activităţilor relevante Zilei Mondiale Hospice şi Îngrijiri Paliative.

Nu sînt eligibile spre finanţare: echipamente, deplasări peste hotare, burse de studii și costurile indirecte (dotări și administrație).

Criteriile de evaluare

 • Propunerile vor fi evaluate în funcție de următoarele criterii:
 • Experiența solicitantului în gestionarea granturilor
 • Resurse umane relevante pentru obiectivele de proiect
 • Bugetul proiectului şi analiza cost-eficienţă (bugetul este relevant şi corelat cu activităţile proiectului)
 • Impactul proiectului asupra populaţiei-ţintă şi sustenabilitatea

Analiza și evaluarea proiectului:
Fiecare proiect va fi analizat și evaluat independent. Decizia finală va fi emisă de către Juriul Programului Sănătate Publică.

Termen limită:
Propunerile de proiect și documentele justificative trebuie să fie depuse nu mai tîrziu de 15 iunie 2012.

Dacă consideraţi că proiectul Dvs îndeplinește toate criteriile sus-menționate, Fundația Soros-Moldova vă invită să prezentați dosarul nu mai tîrziu de 15 iunie 2012, ora 14.00, la următoarea adresă e-mail foundation@soros.md sau în original la următoarea adresă: str. Bulgară, 32, mun. Chișinău (Fundația Soros – Moldova).

Subiectul mesajului - „Cerere pentru Ziua Mondială Hospice şi a Îngrijirilor Paliative”