Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Competiție deschisă pentru finanţarea participării la evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA

 

Programul Sănătate Publică, Sub-program Reducerea Riscurilor

Competiție deschisă pentru finanţarea participării la evenimente internaționale în domeniul HIV/SIDA

 

ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA pot solicita sprijin financiar parţial pentru participarea membrilor săi la cursuri de instruire, seminare, stagii, conferinţe, ateliere de lucru (desfăşurate în afara ţării), organizate în vederea îmbunătăţirii activităţii şi ridicarea calificării managerilor, angajaţilor, voluntarilor. 

 

Sunt eligibile pentru finanţare organizaţii neguvernamentale apolitice, non-profit, legal constituite în Republica Moldova, active în domeniul HIV/SIDA. Nu sunt eligibile pentru participare organizaţiile patronale, sindicatele, organizaţiile academice, ştiinţifice, religioase, sportive şi asociaţiile profesionale.

Nu vor fi finanţate cererile de participare la seminare ştiinţifice, adunări ale asociaţiilor profesionale, festivaluri şi evenimente culturale, artistice şi religioase, competiţii şi activităţi sportive.

Datele limită de prezentare a cererilor de participare – data de 05 a fiecărei luni. 

Vă rugăm să prezentaţi cererea cu 4 săptămâni înainte de începerea evenimentului. Decizia este luată de către Juriul pentru Sănătate Publică în baza următoarelor criterii de selecţie:

 • Impactul aşteptat asupra ONG-ului
 • Corelarea evenimentului cu activitatea ONG-ului
 • Experienţa de lucru a solicitantului în cadrul ONG-ului

 

Nota bene: în luna august nu va avea loc şedinţa juriului, vă rugăm să prezentaţi dosarele până la 5 iulie.

Dosarele incomplete nu vor fi examinate. Proiectele neselectate şi anexele nu se înapoiază. Dosarele primite după data limită vor fi automat examinate la şedinţa următoare a juriului. 

Persoanele pot beneficia de finanţare în cadrul acestui component o singură dată pe an.

Solicitanţii vor prezenta un dosar care va conţine:

 • Formularul completat (versiunea electronică şi originalul) (varianta electronică poate fi descărcată aici)
 • Invitaţia nominală (cu detalii financiare)
 • Curriculum Vitae al participantului
 • O scrisoare de motivare în care participantul îşi va expune scopurile şi obiectivele vizitei, rezultatele aşteptate
 • Descrierea evenimentului (informaţii despre conţinut, agendă, etc.)
 • O scrisoare semnată de preşedintele organizaţiei / membrii Consiliului de administrare prin care se va da o apreciere a activităţii solicitantului în cadrul organizaţiei şi va fi explicată importanţa participării la evenimentul internațional pentru ONG
 • Informaţie despre organizaţia pe care o reprezentaţi (maximum 1 pagină)
 • Copia buletinului de identitate 
 • Alte materiale pe care le consideraţi necesare

 

Formularul completat va fi expediat pe următoarea adresă de e-mail: abordeianu@soros.md (Angelica Bordeianu), cu specificarea: „Cerere de finanţare pentru participare la evenimente internaționale”.