Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de Drept anunţă un concurs de grant pentru sporirea transparenţei în utilizarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, şi pentru responsabilizarea instituţiilor vizate în rapoartele Curţii de Conturi

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Budapesta (Human Rights and Governance Grants Program/HRGGP), lansează un concurs pentru acordarea unui grant pentru un proiect de cercetare şi advocacy în domeniul implementării celor mai recente recomandări formulate de Curtea de Conturi în exercitarea controlului asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public în calitate de instituţie supremă de audit.

Programul de Drept va finanţa un proiect de advocacy pentru sporirea transparenţei în utilizarea fondurilor publice şi a patrimoniului public, precum şi pentru responsabilizarea instituţiilor vizate în rapoartele Curţii de Conturi. Implicarea membrilor societăţii civile în eforturile de sporire a gradului de implementare a recomandărilor Curţii de Conturi reprezintă un mecanism de deschidere a procesului de utilizare a resurselor publice şi a patrimoniului public către populaţie, în contextul îngrijorărilor existente vizavi de transparenţa şi eficienţa acestui proces. Astfel de acţiuni ar contribui la sporirea democraţiei participative ca pilon al statului de drept.

Obiectivul general: de a susţine un proiect ce urmăreşte sporirea nivelului de implementare a recomandărilor formulate de Curtea de Conturi în rapoartele sale vizând entităţile auditate (autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile şi organizaţiile finanţate din bugetul public naţional şi agenţii economici al căror capital social este de stat în întregime sau în al căror capital social cota statului este mai mare de 50%) şi responsabilizarea prin acţiuni de advocacy a instituţiilor şi a persoanelor vizate.

Criterii de eligibilitate. Sunt eligibile organizaţiile non-guvernamentale active din domeniul drepturilor omului şi din domeniul transparenţei actului de guvernare, cu experienţă de minimum 3 ani în advocacy, monitorizare şi cercetare, inclusiv vizând dezvoltarea economică.

Procedura de prezentare a conceptelor de proiect

Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă

Dosarele prezentate spre examinare Fundaţiei Soros-Moldova vor include în mod obligatoriu informaţia menţionată în termenii de referinţă. Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie.

Dosarele vor fi transmise în versiune electronică, în două exemplare: în limba română şi engleză, pe adresa de email: dmarian@soros.md, cu subiectul: „Aplicaţia pentru concurs: proiecte de advocacy în domeniul implementării recomandărilor CC”.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Dosarele se vor depune până luni, 2 iulie 2012, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507, Diana Marian, Coordonator în cadrul Programului de Drept (dmarian@soros.md).