Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul de Drept lansează un concurs pentru concepte de proiecte de monitorizare a accesului la informaţie şi transparenţă decizională privind formarea şi gestionarea fondului de rezervă al Guvernului

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, Budapesta (Human Rights and Governance Grants Program/HRGGP), lansează un concurs pentru concepte de proiecte de monitorizare a accesului la informaţie şi transparenţă decizională privind formarea şi gestionarea fondului de rezervă al Guvernului – fond bănesc destinat finanţării cheltuielilor şi acţiunilor care survin în decursul anului, dar care nu sînt prevăzute în bugetul de stat, alocat în baza hotărîrilor Guvernului, în limita mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pentru acest fond. Regulamentul privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului prevede expres domeniile care pot fi finanţate din acest fond.

Obiectivul general: susţinerea unui proiect ce urmăreşte monitorizarea transparenţei privind procesul de alocare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Guvernului şi a accesului la informaţia privind gestionarea acestuia, în special din perspectiva difuzării informaţiei în mod pro-activ de către autorităţile responsabile.

Criterii de eligibilitate. Sunt eligibile organizaţiile non-guvernamentale active din domeniul accesului la informaţie şi al drepturilor omului, cu experienţă de minimum 3 ani în advocacy şi monitorizare.

Procedura de prezentare a conceptelor de proiect

Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă

Dosarele prezentate spre examinare Fundaţiei Soros-Moldova vor include în mod obligatoriu informaţia menţionată în termenii de referinţă. Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată nu vor fi luate în consideraţie.

Dosarele vor fi transmise în versiune electronică, în două exemplare: în limba română şi engleză, pe adresa de email: dmarian@soros.md, cu subiectul: „Aplicaţia pentru concurs: proiecte de monitorizare a accesului la informaţia privind fondul de rezervă al Guvernului”.

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Dosarele se vor depune până luni, 2 iulie 2012, ora 17:00.

Pentru informaţii suplimentare: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507, Diana Marian, Coordonator în cadrul Programului de Drept (dmarian@soros.md).