Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de acordare a unui grant pentru consolidarea juridică a reţelei de para-jurişti comunitari, conectarea lor la mecanismele juridice profesionale şi încurajarea dezvoltării competenţelor profesionale ale membrilor reţelei de para-jurişti

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă lansarea unui concurs de granturi privind susţinerea unui proiect pentru Birourile Asociate de Avocaţi care are drept scop consolidarea juridică a reţelei de para-jurişti comunitari, conectarea lor la mecanismele juridice profesionale şi încurajarea extinderii/dezvoltării competenţelor profesionale a membrilor reţelei de para-jurişti.

Criterii de eligibilitate:

Sunt eligibile pentru a participa la prezentul concurs - Birourile Asociate de Avocaţi, care:

 • Au un management organizaţional funcţional
 • O claritate maximă în distribuirea dosarelor
 • Transparenţă în mecanismul de formare a preţurilor

Membrii echipei Biroului Asociat de Avocaţi trebuie să aibă următoarele calificări:

 • Studii universitare în drept, ştiinţe sociale sau alte domenii relevante. Studiile postuniversitare vor constitui un avantaj;
 • Experienţa individuală (minim 5 ani) relevantă în domeniul accesului la justiţie şi asistenţa juridică garantată de stat (membrii echipei care vor fi propuşi pentru a se implica în acest proiect trebuie să deţină cel puţin 5 ani de experienţă dovedită în domeniu). Cunoaşterea modelelor funcţionale de utilizare a resurselor comunitare în scopul asistenţei juridice primare, educării şi informării juridice a grupurilor vulnerabile;
 • Experienţă dovedită în litigare strategică şi promovarea asistenţei juridice garantate de stat.
 • Cunoaşterea temeinică a normelor şi standardelor Naţiunilor Unite, Uniunii Europene, Consiliului Europei precum şi a altor standarde internaţionale în domeniul accesului la justiţie a grupurilor vulnerabile;
 • Cunoaşterea temeinică a istoricului şi esenţei reformei sistemului de drept în Republica Moldova începând cu 1994;
 • Experienţă în administrarea proiectelor de grant;
 • Va fi considerat un avantaj experienţa de lucru cu reţeaua parajuriştilor şi/sau cu Consiliul Naţional de Asistenţă Juridică Garantată de Stat;
 • Abilităţi analitice şi de comunicare excelente;
 • Responsabilitate, creativitate şi flexibilitate.

Durata proiectului: nu va depăşi 12 luni. Activităţile vor fi planificate începând cu 20 noiembrie 2016.

Bugetul: maxim al cererii de finanţare nu va depăşi 25,000.00 USD. Bugetul detaliat va fi elaborat şi prezentat conform formularului de buget aprobat de Fundaţie.

DOSARUL organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

 • Formularul completat al cererii de finanțare
 • Bugetul proiectului
 • Chestionar pentru verificarea capacității de administrare a grantului
 • Curriculum Vitae ale directorului Biroului Asociat de Avocaţi, directorului de proiect, contabilului, echipei de implementare a proiectului, Curriculum Vitae a avocaților/juriștilor cu indicarea experienței relevante în domeniu, copia licenței de activitate a Biroului Asociat de Avocați. (în CV-uri vă rugăm să Vă asigurați că ați inclus următoarele detalii: angajatori precedenți, perioada de angajare, funcțiile ocupate, obligațiuni/ responsabilități, experiența de administrare a granturilor, experiența în domeniul relevant acestui proiect)
 • Alte materiale pe care le considerați relevante.

DEPUNEREA DOSARULUI:
Dosarul complet, în limba română va fi prezentat la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau vor fi expediate în format electronic la următoarea adresă ncamburian@soros.md.

Termenul limită pentru depunerea dosarului 10 noiembrie 2016, ora 16.00.

Pe dosar se va menţiona: Programul de Drept. Concurs de Grantului pentru promovarea abilitării juridice a populaţiei. Vă rugăm să vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspundere pentru dosarele expediate, dar care nu au fost recepţionate.
Dosarele incomplete sau depuse după termenul limită, nu se vor lua în considerare. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la coordonatoarea de program, Natalia Camburian prin intermediul poştei electronice ncamburian@soros.md sau la telefon 022-270031, 022-274480.

Documente

Termenii de referință