Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de acordare a unui grant pentru litigare strategică

14 februarie 2014

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova lansează un concurs de acordare a unui grant pentru proiecte de litigare strategică în domeniul respectării drepturilor omului la etapa urmării penale. Domeniul specific de intervenţie al grantului dat va fi depistarea şi prevenirea abuzurilor, încălcărilor şi acţiunilor arbitrare comise de organele de urmărire penală în cadrul măsurilor procesual-penale de reţinere şi arestare preventivă. Această iniţiativă se încadrează şi corespunde activităţilor din Strategia Programului de Drept al Fundaţiei Soros Moldova. Acest document strategic prevede împuternicirea reprezentanţilor societăţii civile în monitorizarea şi promovarea respectării drepturilor omului în Republica Moldova cu susţinerea intervenţiilor concrete pe domenii specifice, prin activităţi de documentare şi advocacy la nivel naţional şi internaţional.

CONTEXT

Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei nu este una ocazională în Republica Moldova. Aceasta reprezintă un fenomen sistemic şi continuu. Republica Moldova este în mod constant condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) pentru violarea acestui drept fundamental. Astfel atât asociaţiilor obşteşti, cât şi organelor procuraturii le lipsesc mecanismele necesare de monitorizare eficientă şi într-un mod permanent a activităţilor desfăşurate de către procurori şi ofiţerii de urmărire penală la aplicarea măsurilor procesuale de reţinere şi arestare preventivă. Aplicarea mecanismelor de monitorizare va duce la creşterea gradului de responsabilitate a reprezentanţilor organelor de urmărire penală şi conformarea acţiunilor acestora cu standardele internaţionale privind respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Actualmente, instituţiile internaţionale şi europene îndeamnă insistent Republica Moldova să-şi reformeze sistemul de justiţie, inclusiv sistemul justiţiei penale. De asemenea, Strategia de Reformare a Sectorului Justiţiei pentru 2011-2016 prevede în mod expres consolidarea independenţei, responsabilităţii, imparţialităţii, eficienţei și transparenţei sistemului justiţiei penale.

În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a iniţiat implementarea proiectului „Garanţii procesuale la etapa urmăririi penale”. Proiectul are drept scop adoptarea şi instituţionalizarea de către actorii justiţiei penale a unor practici de motivare a deciziilor privind aplicarea măsurilor procesual-penale de constrângere, inclusiv arestarea preventivă, în conformitate cu standardele internaţionale și legislaţia CtEDO. De asemenea, proiectul urmăreşte susţinerea creării unui cadru legislativ eficient pentru asigurarea respectării drepturilor omului la etapa urmăririi penale. Mai mult, proiectul va oferi asistenţă pentru crearea unor mecanisme coerente şi durabile ce vor viza monitorizarea activităţilor organelor de aplicare a legii de către societatea civilă prin implicarea activă a reprezentanţilor mass-media şi activiștilor din domeniul drepturilor omului.

OBIECTIVUL GENERAL: Susţinerea proiectelor care urmăresc promovarea interesului public prin iniţierea litigării strategice (3-5 cazuri) cu scopul de a promova standardele internaţionale în domeniul respectării drepturilor omului și de a oferi o protecţie juridică efectivă a victimelor încălcărilor acestor drepturi la etapa urmăririi penale, în special, în timpul aplicării măsurilor procesual-penale de reţinere arestare preventivă.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Sunt eligibile organizaţiile non-guvernamentale active în domeniul drepturilor omului, cu experienţă de minimum 3 ani în advocacy și monitorizare și litigare strategică.

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Valoarea maximă a propunerii financiare nu va depăși 18 000 de dolari SUA. Organizaţia pre-selectată va prezenta bugetul detaliat, conform formularului de buget care poate fi descărcat aici: http://soros.md/documents.

PROCEDURA DE PREZENTARE A DOSARULUI

Organizaţiile participante pot să depună dosarele la sediul Fundaţiei Soros-Moldova ce vor include, în mod obligatoriu, informaţia menţionată mai jos. Dosarele incomplete sau depuse după data-limită nu vor fi luate în consideraţie. Dosarele în limba română pot fi transmise și la adresa de e-mail: mcogalniceanu@soros.md, cu subiectul: „Participare la concurs: proiect de litigare strategică”.

Dosarele se vor depune până la data de 3 martie 2014, ora 17:00.

Informaţia detaliată cu privire la condiţiile concursului de granturi este disponibilă în Termenii de Referinţă (ToR) anexaţi.

Pentru informaţii suplimentare: tel 022 270031, fax 022 270507, Marina Cogălniceanu, coordonator de proiect în cadrul Programului de Drept (mcogalniceanu@soros.md).