Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Sporirea accesului populaţiei la medicamente, concurs de granturi

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros-Moldova anunță un concurs de granturi pentru susţinerea iniţiativelor care să contribuie la îmbunătăţirea accesului populaţiei la medicamente esenţiale şi compensate.

În cadrul acestui concurs, Fundaţia Soros-Moldova va susţine propuneri care vizează şi vor contribui la:

  1. Actualizarea şi extinderea listei medicamentelor esenţiale
  2. Dezvoltarea sistemului de compensare a medicamentelor în RM, în special,
    - revizuirea/perfectarea mecanismului de evaluare și mecanismelor de includere/excludere a medicamentelor în lista celor compensate în cadrul sistemului de asigurare medicală obligatorie
    - explorarea potențialelor abordări pentru optimizarea cheltuielilor Companiei Naționale de Asigurări în medicină legate de medicamentele compensate.

Cerințele detaliate privind participarea în cadrul concursului de granturi sunt descrise în Termenii de Referință, anexați mai jos.

Pentru participare în concurs sunt eligibile organizaţii nonprofit și apolitice, înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal.

Bugetul competiţiei constituie 22,000 USD.

Dosarul organizaţiei aplicante va include următoarele documente:

DEPUNEREA DOSARULUI
Dosarele, în limba română, vor fi prezentate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova: str. Bulgară 32, Chişinău MD-2001 sau expediate, în variantă electronică, pe adresa de e-mail: foundation@soros.md cu subiectul: ”Aplicație pentru concurs. Sporirea accesului populaţiei la medicamente. Departamentul Sănătate Publică”.

Termenul limită pentru depunerea dosarului 5 iunie 2017, ora 15.00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită indicată vor fi respinse. Dosarele depuse nu se restituie, cu excepţia fotografiilor şi copiilor lucrărilor artistice, materialelor video şi audio.

Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru aplicaţiile electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Termenii de referință

Ghidul solicitantului de finanțare