fbpx

Instruiri, dezbateri și muncă în echipă. Cum consiliile de elevi devin organe reprezentative în școli

Data publicării
joi, 21 iulie 2022, ora 13.52

Incontestabil, tinerii și tinerele sunt viitorul unei țări. Respectiv, dacă optăm pentru un viitor prosper, cea mai importantă investiție ar trebui să fie în educația de calitate și în oportunitățile de dezvoltare pe care să le oferim elevilor și elevelor. Pentru al patrulea an consecutiv, Fundația Soros Moldova, împreună cu organizațiile partenere Centru de Resurse pentru Tineri DACIA și Centrul CONTACT-Cahul, sprijină și motivează implicarea activă a adolescenților și adolescentelor în consiliile de elevi, în instituțiile de învățământ din regiunile de nord și sud. Scopul primordial este modificarea statutului consiliilor din formale în reprezentative și crearea unui spațiu sigur pentru motivarea tinerilor să se exprime liber și să gândească creativ.

Anual, din 2018, când a fost inițiat proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, sunt sprijinite consiliile de elevi din cadrul școlilor-pilot, contribuind astfel la formarea unor cetățeni informați, activi și responsabili. La școala de vară iGrow/euCresc 2022, timp de patru zile, 24 de elevi și eleve au învățat despre importanța comunicării constructive, despre arta argumentării și despre eficiența dezbaterilor. 

„Noi studiem cum consiliile de elevi pot deveni un mecanism de reprezentare a elevilor și elevelor, dar și cum să discutăm eficient cu administrația în legătură cu îndeplinirea scopului pentru care consiliul a fost creat – să apărăm interesele colegilor și colegelor din liceu. La școala de vară iGrow deprindem noi abilități și modalități de conlucrare cu elevii și elevele. În cadrul acestei tabere de vară, am învățat metoda dezbaterii, care este foarte utilă atât în comunicarea cu elevii și elevele, cât și cu factorii de decizie din instituție, din APL-uri, cu agenți economici etc. De asemenea, în cadrul taberei de vară, învățăm cum să lucrăm în echipă și cum să soluționăm anumite probleme interne. Mie cel mai mult mi-a plăcut partea dezbaterilor, deoarece în munca de zi cu zi a consilierilor și consilierelor este foarte importantă cunoașterea artei de a argumenta și de a persuada. Particip la a doua ediție a școlii și pot afirma cu certitudine că deja se văd rezultatele muncii experților și mentorilor”, spune Mihai Tudos, elev de la Cahul.

Comunicarea eficientă reprezintă o necesitate atunci când e vorba despre argumentarea necesităților, despre identificare soluțiilor și despre motivarea acestora, iar dezbaterile antrenează toate aceste abilități. Adriana Mocan, elevă de la Drochia, a punctat importanța unui spațiu confortabil unde fiecare să-și poată vocifera ideile. „La această școală de vară îmi place că îmi pot exprima liber opinia, că învățăm foarte multe lucruri noi în fiecare zi, chiar dacă este într-un interval destul de scurt de timp. De asemenea, îmi place că în timpul dezbaterilor învățăm cum să ne argumentăm corect opiniile și cât de important este să nu atacăm persoana, ci argumentul acesteia într-un mod diplomatic. Am învățat multe lucruri noi despre mine – cum să-mi controlez emoțiile și cum să-mi exprim coerent gândurile.”

@diez.md Cum se înființează un consiliu de elevi? #consiliuldeelevi #elevi #moldova #scoala #student ♬ sunet original – diez.md

Fiecare zi la școala de vară era destinată unei noi provocări educative din care au avut multe de învățat inclusiv mentorii. „La școala de vară am însoțit trei membri ai Consiliului de elevi de la Liceul «Petru Rareș» din Soroca. Datorită școlii iGrow, împreună cu elevii am învățat cât de importantă este comunicarea eficientă. Mi-a plăcut mult să văd interacțiunea constructivă dintre elevi. Deși erau din diferite licee, toți lucrau pentru un scop comun. Prin intermediul jocurilor și activităților diferite, ei învățau împreună, ceea ce e cu adevărat foarte frumos”, menționează Ilie Cernotînschi, mentor de la Soroca.

Una dintre cele mai importante descoperiri pentru majoritatea mentorilor prezenți  a fost independența discipolilor care, de sine stătător, fără implicarea maturilor, se descurcau cu sarcinile deloc ușoare propuse de către experți. „Implementarea acestui tip de proiecte în instituțiile rurale și urbane e foarte importantă pentru dezvoltarea gândirii critice a elevilor și elevelor. Școala de vară iGrow reprezintă o oportunitate inedită pentru participanți, căci contribuie la îmbunătățirea abilităților acestora de argumentare și încurajează luarea propriilor decizii bine echilibrate în diverse situații”, spune Stela Garbuz, mentor de la Liceul Visoca, raionul Soroca.

Facebook/Stela Babici

Experții participanți la proiect subliniază faptul că, prin intermediul exercițiilor alese, au pus accent pe dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, care reprezintă inclusiv principalul instrument de interacțiune ce contribuie la scoaterea în evidență și la clarificarea problemei, la medierea acesteia și la identificarea celor mai propice soluții.

„Consiliile de elevi își asumă responsabilitatea de a reprezenta interesele tuturor elevilor care își fac studiile în instituție, respectiv ar trebui să mânuiască excelent acest instrument, căci trebuie să faciliteze comunicarea dintre elevi, profesori, factorii de decizie din instituție și/sau donatori. Din acest motiv, în cadrul școlii de vară punem accent pe dezvoltarea capacităților de comunicare. De asemenea, facem dezbateri care reprezintă o modalitate perfectă de analiză a problemelor și a posibilelor soluții. Consiliile de elevi nu sunt responsabile doar de organizarea anumitor evenimente școlare, ci și de comunicarea cu administrația, de monitorizarea practicilor educaționale din liceu, fiindcă ele reprezintă majoritatea elevilor din instituție. Dezbaterile ajută participanții să dezvolte abilități de gândire și de prezentare eficientă a problemelor – cum structurează problemele, cât de coerent le prezintă etc.”, consideră Serghei Lîsenco, expert în cadrul proiectului.

Organizațiile implementatoare ale proiectului se arată foarte mândre de rezultatele obținute în cel de-al patrulea an de implementare. Motivația Centrului Contact-Cahul și a Centrului Dacia este de a implica tinerii și tinerele în procesele decizionale din instituțiile în care își fac studiile. Partenerii sunt interesați să contribuie la schimbarea statutului consiliilor de elevi, ca acestea să depășească momentul în care consiliile sunt un organ formal, momentul de organizare a activităților de animare a timpului liber, în special a celor activități venite din partea administrației cum ar fi Ziua profesorului, Ziua liceului, curățenie în jurul școlii etc., consiliile având drept scop apărarea și promovarea intereselor elevilor și elevelor din instituție. Prin urmare, scopul este depășirea unor etape formale din viața instituției și implicarea directă a consilierilor și consilierelor în identificarea și soluționarea problemelor  specifice comunității elevilor.

@diez.md Cine poate deveni membru al unui consiliu de elevi? #consiliulelevilor #elevi #scoala #moldova ♬ sunet original – diez.md

„Când Fundația Soros Moldova a lansat acest program de abilitare a elevilor, în special a Consiliilor de elevi, noi am fost foarte entuziasmați în special de faptul că ideea noastră poate fi implementată. Pentru etapa inițială era important ca aceste consilii să înțeleagă care este rolul lor în cadrul instituțiilor de învățământ, dar și cum să se poziționeze și să-și apere drepturile în calitate de factori de promovare a intereselor tuturor elevilor și elevelor din instituție. La școala de vară din 2022, eu mă bucur și savurez din rezultatele pe care le-au obținut acești tineri și aceste tinere pe parcursul a patru ani. Eu văd tineri mult mai deschiși, care își pot expune opinia, care pot comunica cu profesorii, care, pe lângă faptul că își cunosc drepturile, își pot asuma responsabilitățile. Mă bucur inclusiv pentru instituțiile care au acceptat provocarea și care au ajuns să realizeze cât de eficient poate fi un consiliu de elevi care funcționează conform regulilor. Un punct important pentru noi a fost implicarea elevilor și elevelor care, deseori, sunt neglijați, a celor mai timiziși a celor care nu învață doar pe note de 9 și 10, căci noi ne dorim ca toți tinerii și toate tinerele să își poată exprima clar necesitățile, viziunile și opiniile”, spune Stela Babici, președinta Centrului de Resurse pentru Tineret „Dacia” din Soroca.

Rezultatele mai puțin bune la studii nu ar trebui să pună anumite etichete sau să reprezinte un impediment în calea dezvoltării, deoarece prioritare notelor sunt experiențele și opiniile tinerilor și tinerelor care vin cu idei interesante și cu soluții inovative de rezolvare a problemelor.

Președinta Centrului Dacia menționează inclusiv conlucrarea de succes cu direcția de învățământ de la Soroca, împreună cu care au dezvoltat un program de granturi, în valoare de 5 000 de lei, pentru consiliile de elevi. Respectiv, tinerii elaborează o propunere de proiect care ulterior este analizată și finanțată integral sau parțial de direcția de învățământ din regiune.

Prezența unui consiliu de elevi bine instruit în liceu aduce beneficii pe termen lung tuturor – elevilor și elevelor și instituției din care fac parte –, fiind un sprijin de încredere a conducerii liceelor în materie de colaborare eficientă pentru identificarea și rezolvarea problemelor stringente ale tinerilor, dar și contribuția la o experiență școlară de calitate. Grație oportunităților materializate prin intermediul școlii de vară iGrow, membrii Consiliilor de elevi vor fi mai pregătiți pentru provocările pe care le vor întâmpina în noul an academic.

„Prin sprijinirea inițiativelor adresate tinerei generații, Fundația Soros Moldova investește în dezvoltarea capacităților tinerilor și în îmbunătățirea abilităților lor de comunicare, de gândire critică și creativă, în creșterea potențialului lor de a deveni cetățeni cu o poziție proactivă și viitori lideri, care să genereze și să promoveze propriile idei în spațiul public, aducând soluții la multiplele probleme ale comunităților din care fac parte”, menționează Ana Corețchi, director al proiectului educațional din cadrul Fundației Soros Moldova.


În acest proiect sunt implicate opt instituții educaționale care au acceptat provocarea creării unui consiliu de elevi funcțional. Circa 80 de reprezentanți ai Consiliilor de elevi au fost capacitați și abilitați în cadrul proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, pe parcursul anilor 2018-2022. Aproximativ 10 000 de elevi și eleve au resimțit rezultatele și beneficiile proiectului, bucurându-se de prezența unui Consiliu de elevi activ și reprezentativ, deschis către problemele comunității elevilor.

Cei interesați se pot inspira din experiențele consilierilor și consilierelor pe pagina noastră de TikTok, unde am avut grijă să adunăm toate ideile utile de la prima sursă. Mai jos, găsiți inclusiv instrucțiunea de creare a unui consiliu de elevi, aprobată de Ministerul Educației și Cercetării din Moldova.

Diez.md