Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova selectează compania care va elabora noul website

Fundația Soros Moldova invită companiile experimentate în elaborarea website-urilor să depună dosarele de participare complete la licitația deschisă până la expirarea termenului-limită.

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică. Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

Pentru realizarea obiectivelor funcționale, Fundația Soros Moldova își propune elaborarea unui website nou, care să servească pentru prezentarea: activității curente a Fundației, a istoriilor de succes ale proiectelor susținute de Fundație; publicarea anunțurilor de concurs, granturi, angajare, achiziții etc.

Detalii privind structura și informația site-ului nou sunt menționate în Caietul de Sarcini, iar modalitatea de participare, criteriile de selectare și alte detalii sunt descrise în Instrucțiunile pentru participanți.

Persoanele juridice interesate sunt invitate să prezinte ofertele care vor conține documentele:
Oferta Tehnică:

  1. Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice
  2. Descrierea companiei, valorilor și procedurilor de lucru
  3. Portofoliul celor mai importante lucrări cu servicii similare
  4. separat - linkuri active la 5 lucrări relevante realizate anterior
  5. СV-urile echipei de dezvoltare care se va ocupa de proiect. Echipa trebuie să fie formată din cel puțin: 1 lider de echipă/account manager, 1 Web interfaces designer, 1 Front-end developer, 1 Back-end developer/Content management integration developer. Oferta poate conține și alte documente care demonstrează calitățile echipei
  6. O propunere de plan și metodologie de lucru
  7. Alte documente în susținerea ofertei.

Oferta Financiară:
Oferta de preț va fi în USD, inclusiv toate taxele și impozitele respective, în conformitate cu modelul anexat.

Transmiterea ofertelor
Ofertele tehnică și financiară vor fi expediate prin email, în două mesaje separate, la procurement@soros.md cu mențiunea în linia de subiect „Elaborarea website – oferta tehnică” și respectiv „Elaborarea website – oferta financiară”, până duminică, 3 octombrie 2021, ora 23:59.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Fundație sub forma unui e-mail de confirmare. Fundația este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Pentru informații suplimentare și precizări, Dmitri Gudumac, Manager de Comunicare dgudumac@soros.md