Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unui asistent în cadrul Programului de Drept

Prezentare generală
Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova (FSM) promovează reformele juridice bazate pe respectarea drepturilor omului și contribuie la edificarea unui sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului.

Programul își desfășoară activitățile în trei domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Justiție Penală, Drepturile Omului, Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

În domeniul Justiției Penale, Programul și-a propus să contribuie la realizarea efectivă a conceptului Strategic de „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”, iar în cel al Drepturilor Omului – la realizarea altui concept strategic, denumit generic „Reducerea limitărilor arbitrare ale Drepturilor Omului”. În domeniul Independenței și Responsabilizării Sistemului Judiciar, Programul acționează prin prisma ideii de Angajament Fidel pentru Domeniu (Fealty to Field), susținând și creând parteneriate durabile cu actori dedicați reformării justiției.

Programul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, Procuratura Generală, Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul justiției și promovării drepturilor omului, cum ar fi Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Amnesty International Moldova, Misiunea Norvegiană de Experți pentru Supremația Legii în Moldova, Asociația Barourilor Americane Inițiativa pentru Supremația Legii în Moldova ș.a.

În cadrul acestui concurs, urmează a fi selectat un Asistent de Program care va asista echipa Programului de Drept în implementarea activităţilor planificate și care eventual, în dependență de reușita sa, va putea fi avansat la o poziție superioară.

Responsabilități:

 • Asistarea echipei Programului de Drept la pregătirea, organizarea și desfășurarea atelierelor de instruire în cadrul Programului;
 • Acordarea asistenţei tehnice echipei Programului de Drept la organizarea activităţilor din cadrul proiectului (întruniri, instruiri, conferințe etc.), inclusiv pregătirea și imprimarea materialelor necesare pentru aceste activități;
 • Asistarea echipei Programului de Drept la menținerea comunicării cu partenerii, contractorii și consultanții Programului;
 • Efectuarea deplasărilor în afara mun. Chișinău, în scopul asistării echipei Programului de Drept la organizarea şi monitorizarea activităţilor de Program;
 • Participarea la colectarea, analiza și arhivarea datelor ce țin de implementarea Programului;
 • Asistarea echipei Programului de Drept la procurarea de bunuri și servicii, pregătirea documentelor aferente, inclusiv a contractelor;
 • Înregistrarea documentelor relevante în sistemul de evidență contabilă al Fundației și prelucrarea datelor contabile;
 • Asigurarea suportului logistic și administrativ Programului.

Cerințe față de candidații eligibili:

 • Studii superioare preferabil în drept, dar vor fi acceptate și dosarele celor cu studii în economie, management, administrație publică sau alt domeniu relevant (diploma de master va constitui un avantaj);
 • Cel puţin 1 an de experienţă de lucru în domeniul relevant activităţii programului (experienţa de lucru într-o organizaţie neguvernamentală va constitui un avantaj);
 • Experiență de lucru în domeniul achizițiilor de bunuri și servicii; capacități de operare cu sisteme de evidență contabilă;
 • Capacități de management;
 • Abilităţi organizatorice excelente, dobândite în urma experienței de organizare a evenimentelor;
 • Abilităţi de comunicare şi negociere;
 • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
 • Capacitatea de a vorbi şi scrie fluent în limba română şi de a lucra cu acte în limba engleză;
 • Abilităţi de lucru la calculator (obligatoriu Word, Excel, PowerPoint şi Internet);
 • Capacitatea de a lucra cu termene-limită;
 • Permis de conducere auto, categoria B și experiență de conducere (obligatoriu);
 • Aptitudini de documentare, cercetare și raportare.

Dosarul pentru concurs va conține:

 • CV-ul candidatului
 • Scrisoarea de intenție (nu va depăși 500 de cuvinte)
 • 2 scrisori de recomandare
 • Formularul de candidatură (poate fi descărcat mai jos)

Etapele concursului

1. Preselecţia

La această etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaţilor cu cerinţele stipulate în termenii de referinţă și vor fi evaluate în baza următoarelor criterii:

 • calificarea profesională
 • experiență relevantă
 • referințe

2. Testarea

Doar candidații preselectați vor fi invitați la etapa de testare a abilităților de scriere în limbile română, engleză și de utilizare a PC.

3. Interviul

În dependenţă de rezultatele etapelor anterioare, comisia de concurs va invita pentru interviu candidaţii selectaţi, care vor fi anunţați despre data şi locul desfășurării interviului.

4. Evaluarea finală
În urma evaluării prestaţiei candidaţilor la etapele anterioare, va fi selectat un singur candidat pentru postul de Asistent de Program.

Persoanele interesate sunt invitate să expedieze dosarele complete în limba română la adresa de email: foundation@soros.md sau să le depună la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, str. Bulgară nr.32, mun.Chișinău, cu menţiunea „Programul de Drept. Pentru concurs/asistent de proiect”, până la 18 martie 2016, ora 15.00.

Formular de candidatură