Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Campania „Cere socoteală pentru banii publici!” în anul 2010

La Chişinău a avut loc conferinţa de evaluare a campaniei media “Cere socoteală pentru banii publici!” în anul 2010. La eveniment au participat jurnalişti, reprezentanţi ai administraţiilor publice locale, Ministerului Finanţelor, Agenţiei Achiziţii Publice, Curţii de Conturi, experţi în achiziţii publice.

Pe parcursul anului 2010, în cadrul campaniei a fost monitorizată corectitudinea şi eficienţa achiziţiilor publice desfăşurate de către autorităţile din opt oraşe ale ţării (Ungheni, Cimişlia, Soroca, Rezina, Orhei, Bălţi, Chişinău, Criuleni). Rezultatele monitorizării au fost reflectate în articolele publicate la rubrica „Cere socoteală pentru banii publici!” în şaşe ziare locale şi regionale („Unghiul”, „Gazeta de Sud”, „Observatorul de Nord”, „Cuvântul”, „SP”, „Est Curier”) şi în săptămânalul naţional „Ziarul de Gardă”.
Petru Macovei, directorul executiv al API, a declarat că, pe durata campaniei, jurnaliştii au urmărit toate etapele de desfăşurare a achiziţiilor publice, depistând mai multe lacune care diminează eficienţa acestora, inclusiv transparenţa redusă a procedurilor de achiziţii, estimarea sumară a achiziţiilor publice planificate, supravegherea insuficientă a executării contractelor de achiziţii publice ş.a. În unele cazuri, jurnaliştii s-au ciocnit de nedorinţa de colaborare din partea autorităţilor locale, ceea ce a îngreunat verificarea corectitudinii achiziţiilor publice şi informarea permanentă a cititorilor despre cheltuirea banilor publici prin intermediul achiziţiilor.

Funcţionarii publici şi jurnaliştii prezenţi la conferinţă au remarcat deficienţele legislaţiei privind achiziţiile publice, sugerând soluţii de îmbunăţăţire a cadrul legasilativ care reglementează acest domeniu. La rândul său, dl Ştefan Creangă, directorul general al Agenţiei Achiziţii Publice, a remarcat că legislaţia trebuie perfecţionată, însă cea mai mare problemă o constituie implementarea acesteia, dar şi încercările de evitare a unor proceduri transparente de achiziţionare. Conform datelor prealabile ale Agenţiei Achiziţii Publice, în anul 2010, peste un miliard de lei din banii publici au fost utilizaţi pentru procurarea de bunuri şi servicii în afara licitaţiilor publice, prin alte proceduri prevăzute de lege, cum ar fi cererea de oferte.

În cadrul conferinţei a fost prezentat Ghidul „Achiziţiile publice şi implicarea cetăţenilor în verificarea eficienţei valorificării banilor publici” care prezintă repere de monitorizare a achiziţiilor publice, de care se pot conduce organizaţiile societăţii civile şi mass-media în iniţierea unor verificări a utilizării banilor publici.

Campania „Cere socoteală pentru banii publici!” va continua şi în anul 2011, prin implicarea grupurilor de jurnalişti, cetăţeni şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale în controlul utilizătii banilor publici în municipiile Chişinău şi Bălţi.

Campania „Cere socoteală pentru banii publici!” este realizată de Asociaţia Presei Independente (API) cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova.