Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova a lansat un proiect cultural inedit

Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Fundaţia Culturală Europeană (Amsterdam), MitOst (Berlin), Acţiunea Culturală Europeană (Bruxelles) și Centrul pentru Management Cultural (Lvov), a lansat proiectul cultural „TANDEM”, care se va derula până în 2012. Scopul proiectului este de a crea noi rețele și parteneriate dintre profesioniștii din domeniul cultural din țările Uniunii Europene și cei din Republica Moldova și Ucraina.

Proiectul „TANDEM” reprezintă o oportunitate pentru comunitatea culturală să facă cunoștință cu mediul și modul în care lucrează organizațiile culturale din alte țări, dar și pentru a face o introspecție în viața culturală dintr-un oraș, regiune sau țară. Ideea centrală a proiectului este de a crea parteneriate – tandemuri – pentru a încuraja idei și activități novatoare. În prima etapă a proiectului, 60 de organizaţii culturale din ţările UE vor întreprinde vizite de documentare în Moldova și Ucraina pentru a identifica parteneri, în vederea creării de tandemuri de cooperare. Ulterior, vor fi constituite 25 de tandemuri (dintre care 7 - în Moldova), iar participanţii vor fi implicaţi într-o serie de acţiuni de schimb de experienţă şi mobilitate pe parcursul întregului proiect.

„Fundația Soros-Moldova a susținut pe parcursul mai multor ani proiecte și idei culturale de valoare. Arta este un proces dinamic, în care se experimentează continuu, iar prin intermediul inițiativei „TANDEM” organizațiile culturale de la noi vor avea ocazia să facă schimb de experiență cu colegii din alte țări. Acest proiect este o posibilitate în plus pentru comunitatea culturală de la noi să se afirme și în afara țării”, a spus Victoria Miron, director al programului Politici Culturale din cadrul Fundației Soros-Moldova.

În cadrul proiectului „TANDEM”, cele şapte organizaţii selectate din Moldova vor lucra împreună cu partenerii lor din UE asupra unor proiecte artistice comune. Pe parcursul lucrului, reprezentanţii organizaţiilor partenere vor avea ocazia să facă vizite reciproce de două săptămâni. Lucrările artistice rezultate în urma tandemurilor vor fi prezentate publicului în cadrul Festivalul de Artă şi Cultură Europeană în Moldova, care se va desfășura în mai 2012.

Organizațiile interesate să se înscrie pentru participare la concurs în cadrul proiectului „TANDEM” pot accesa site-ul www.soros.md, pentru a face cunoștință cu detaliile de înscriere. Data limită de depunere a dosarelor de participare este 15 februarie 2011, ora 12.00.

Proiectul „TANDEM” este implementat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene şi Fundaţiei Robert Bosch Stiftung.

Programul Politici Culturale al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Pentru a-şi îndeplini misiunea, Programul Politici Culturale organizează, sprijină şi finanţează activităţi menite să încurajeze dezvoltarea segmentului cultural, inclusiv al politicilor culturale. Printre proiectele programului ce vor fi implementate în anul 2011, se numără: Proiectul „TANDEM”: cooperare culturală Moldova-Ucraina-UE; Proiectul-pilot „Viziuni de viitor: politica culturală a Moldovei de la schimbări la viabilitate”; Proiectul vizând consolidarea sectorului cultural în Moldova.

Persoana de contact: Victoria Miron, Director al Programului Politici Culturale din cadrul Fundației Soros-Moldova, tel. 27-00-31, e-mail: vmiron@soros.md.