Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Arestarea persoanelor în Republica Moldova se face de multe ori cu încălcarea prevederilor legale şi a normelor internaţionale de drepturi ale omului

Demersurile procurorilor şi încheierile judecătorilor de instrucţie cu privire la arestarea persoanelor în Republica Moldova nu sunt întotdeauna conforme cu prevederile legale. De regulă, acestea nu sunt argumentate sau se motivează insuficient şi, prin urmare, contravin legii. Acestea sunt doar câteva dintre concluziile raportului „Deciziile de arestare pronunţate de judecătorii de instrucţie în Republica Moldova”, lansat astăzi de Fundaţia Soros – Moldova şi Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică internaţională.

Situaţia pare cu atât mai gravă cu cât Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată că în domeniul aplicării măsurilor preventive nu s-au făcut schimbări perceptibile în practica şi legislaţia moldovenească, iar Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei a reconfirmat recent acest lucru, incluzând Republica Moldova pe lista statelor care prezintă deficienţe sistemice ce generează violarea continuă a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.

Potrivit raportului, la etapa actuală nu toţi procurorii sau judecătorii de instrucţie din Moldova sunt pe deplin conştienţi de sensul noţiunii „a motiva“. „Fără o motivare adecvată, o hotărâre judecătorească este un simplu ambalaj fără conţinut. În aceste condiţii, hotărârea nu poate avea consecinţe legale. Probabil că există o legătură între aceste aspecte şi faptul că mulţi judecători de instrucţie au o carieră cu rădăcini în sistemul sovietic de urmărire penală. Se pare că semnificaţia şi importanţa argumentării (motivării), deşi reprezintă aspectul esenţial al oricărei hotărâri judecătoreşti, nu au fost aduse într-un mod suficient în atenţia judecătorilor de instrucţie din Moldova şi, respectiv, a procurorilor”, a spus Kurt Albrecht Stange, expertul internaţional care a întocmit raportul.

Raportul remarcă că este nedorit şi mai prejos de demnitatea unui stat bazat pe supremaţia legii ca persoanele cărora li se aplică măsuri procesuale de constrângere, inclusiv arestarea preventivă, să nu poată desprinde din hotărârile judecătoreşti cauza aplicării acelor măsuri. Cu toate acestea, după cum se arată în raport, deficienţele ce ţin de motivare, întâlnite în hotărârile judecătoreşti, sunt un rezultat al acţiunilor şi documentelor procedurale întocmite de poliţişti şi procurori. Astfel, problema motivării defectuoase a măsurilor procesuale de constrângere nu poate fi limitată doar la sistemul judiciar.

În conţinutul raportului, o atenţie deosebită se acordă rolului avocatului în contestarea încălcărilor care se pot produce la momentul aplicării arestării preventive. În acest sens, se arată că într-un stat de drept nu este posibilă emiterea unei hotărâri prin care se aplică arestarea preventivă pe baza unor fapte asupra cărora apărarea nu şi-a expus părerea. În caz contrar, este vorba de încălcarea flagrantă a dreptului la un proces echitabil. „La urma urmei, judecătorul de instrucţie nu este o zeitate care să garanteze corectitudinea deciziei sale. De aceea, el ar trebui să îşi bazeze decizia doar pe fapte pe care şi apărarea a avut posibilitatea să le cunoască”, se arată în raport. Prin urmare, se impun îmbunătăţiri esenţiale în ceea ce priveşte sfera de acţiune şi intervenţie a avocaţilor din Republica Moldova.

Raportul recomandă consolidarea capacităţilor protagoniştilor justiţiei penale în planul motivării profesioniste a documentelor emise şi conformarea imediată la standardele internaţionale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Autorul atrage atenţia că aceste standarde sunt de aplicare imediată, iar jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului este cât se poate de elocventă în acest sens. Situaţia prezentată în raport nu poate fi acceptată într-o ţară care a ratificat Convenţia Europeană a Drepturilor Omului acum aproape 15 ani. Orice argument invocat drept scuză de către autorităţile justiţiei penale moldoveneşti pentru nerespectarea acestor standarde este absolut nejustificat.

Raportul „Deciziile de arestare pronunţate de judecătorii de instrucţie în Republica Moldova” a fost elaborat de Kurt Albrecht Stange, fost procuror de carieră în Germania, în cadrul unui proiect comun al Fundaţiei Soros – Moldova (FSM) şi Fundaţiei Germane pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ). Domnia sa a întreprins o vizită în Moldova în luna iulie 2010, reuşind să discute constrângerile legate de funcţionarea instituţiei judecătorilor de instrucţie în Moldova atât cu factorii de decizie, cât şi cu profesioniştii de la nivel local. Înainte de vizita sa în Moldova, Albrecht Stange s-a documentat temeinic cu cadrul legal care reglementează segmentul justiţiei penale şi rapoartele elaborate la această temă în ultima perioadă. De asemenea, expertul german a avut posibilitatea să studieze unele dosare din instanţele de judecată relevante problematicii abordate.

Despre Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ)
IRZ a fost înfiinţată în 1992 drept o asociaţie non-profit, la iniţiativa fostului Ministru de Justiţie al Germaniei, Klaus Kinkel. În numele Guvernului German, IRZ sprijină statele partenere în reformarea sistemelor judiciare şi de drept ale acestora dar şi în armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene. În prezent, IRZ este activă în următoarele state: Albania, Bielorusia, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Iugoslavia, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia, România, Federaţia Rusă, Slovacia, Slovenia, Ucraina şi Ungaria. Pentru mai multe detalii, puteţi accesa www.irz.de.

Despre Fundaţia Soros-Moldova (FSM)
FSM este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, buna guvernare, egalitate şi participare civică, şi sănătate publică.

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova îşi propune să contribuie la revigorarea capacităţilor societăţii civile de monitorizare şi de reacţionare profesională la situaţii de violare a drepturilor omului. Programul promovează reforme şi politici juridice bazate pe drepturile omului, responsabilitate juridică, inserţie socială şi bună guvernare. Programul de Drept susţine şi implementează proiecte în următoarele domenii prioritare: accesul la justiţie, accesul la informaţie, justiţie penală şi drepturile omului.

Persoane de contact: Victor Munteanu, Director al Programului de Drept din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova, e-mail: vmunteanu@soros.md; Radu Danii, Coordonator de proiecte în cadrul Programului de Drept, e-mail: rdanii@soros.md. Telefon de contact: 27-00-31.