Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Republica Moldova a fost audiată de către Comitetul ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD)

În perioada 1-2 martie 2011, în sediul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului din Geneva, Comitetul ONU privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială (CERD) a examinat rapoartele periodice 8 și 9 prezentate de către Guvernul Republicii Moldova. Reprezentanții societății civile au prezentat rapoarte alternative privind încălcările drepturilor omului sub forma discriminării etnice, rasiale, lingvistice, religioase și altor criterii conform Convenției ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială.

Din partea Centrului Național al Romilor, a Coaliției NeDiscriminare și a Grupului Resursă pentru Drepturile Omului, cu susținerea Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, Cristina Marian și Iulia Marcinschi au prezentat cazuri individuale și situații sistemice de discriminare, care reprezintă încălcări ale drepturilor garantate de Convenția ONU, atât în cazul etniei rome, cât și în cazul altor minorități naționale și al unor comunități religioase.

CERD a exprimat un interes deosebit față de situația prezentă și de soluțiile propuse de guvern și ONGuri pentru prevenirea discriminării etnice, religioase și lingvistice, adresând reprezentanților statului un număr mare de întrebări privind protecția membrilor grupurilor religioase în cazul manifestațiilor în centrul capitalei, privind facilitarea liberei asocieri, privind accesul la educaţie al copiilor de etnie romă, problema identificării romilor, decalajul dintre datele oficiale şi cele neoficiale ale numărului romilor, privind reprezentarea romilor în procesul de luare a deciziilor, precum și despre interdicţia de şedere a persoanelor HIV pozitiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Aceste încălcări reprezintă situații discriminatorii care au loc frecvent în Republica Moldova, situații la care statul încearcă să facă față inclusiv prin măsuri legislative, cum ar fi elaborarea și adoptarea Legii privind Combaterea și Eliminarea Discriminării (Legea anti-discriminare). În urma audierilor din martie 2008, CERD a emis, printre altele, și recomandarea de a adopta legislația anti-discriminare. Cu toate acestea, abia la 17 februarie 2011 această lege a fost aprobată de Guvern și transmisă către Parlament spre examinare.

Membrii Comitetului privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială au apreciat pozitiv eforturile făcute de către Ministerul Justiției pentru îmbunătățirea cadrului legislativ și au susținut adoptarea Legii anti-discriminare în timp cât mai scurt pentru a diminua atitudinile și situațiile discriminatorii pe teritoriul Republicii Moldova.

Informația relevantă o găsiți pe site-ul Înaltului Comisariat al ONU pentru Drepturile Omului:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/cerds78.htm

Rapoartele alternative prezentate de ONGuri sunt disponibile la:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/CND_HRRG_Moldova78.doc  
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/ngos/RNC_Moldova78.pdf

În urma audierii acestor rapoarte, Comitetul va emite, în termen de o săptămână, concluzii și recomandări pentru îmbunătățirea situației privind respectarea principiului egalității și interzicerea discriminării rasiale în Republica Moldova.

Republica Moldova a ratificat Convenția Internațională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială prin decizia Guvernului Nr. 707-XII din 10 septembrie 1991. Convenția a intrat în vigoare la 25 februarie 1993.

Link-uri utile:

Concluziile CERD asupra situaţiei discriminatorii din R.M din 2008:
http://www.nediscriminare.md/index.php?module=news&item_id=42 – în română
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CERD/C/MDA/CO/7&Lang=E – în engleză
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CERD/C/SR.1861&Lang=R – în rusă

Convenția Internațională privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasială:
http://www2.ohchr.org/english/law/cerd.htm - în engleză.
http://www.nediscriminare.md/index.php?module=news&item_id=55 – în română.