Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Plățile informale din școli au crescut de două ori pe parcursul ultimilor ani și reprezintă peste un miliard de lei

CHIȘINĂU, 31/10/2018: Circa 1 131 de milioane de lei reprezintă volumul plăților informale în școli pentru anul 2017, de două ori mai mult decât în anul 2015, constituind 17 la sută în raport cu bugetul alocat învățământului general de către stat. Acestea sunt cifrele prezentate astăzi în cadrul unui studiu sociologic cu genericul ”Etica și integritatea academică în învățământul general. Plățile informale în școli”. Studiul a fost realizat de către Institutul de Politici Publice, în parteneriat cu Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” cu susținerea financiară a Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă prin intermediul Fundației Soros-Moldova.
 
Autorii studiului și-au propus să analizeze fenomenul plăților formale și informale achitate de către părinți în instituțiile de învățământ general și a impactului noului cadru normativ-juridic din domeniul educației asupra fenomenului în cauză. Noul Cod al educației, intrat în vigoare la sfârșitul anului 2014, conține prevederi explicite referitoare la integritatea academică și la comportamentul etic, cerute atât de la cadrele didactice și manageriale, cât și de la părinți. Pe lângă aceasta, cu un an mai târziu a intrat în vigoare Codul de etică.
 
”Au devenit oare cadrele didactice și manageriale imune și intolerante față de fenomenele de corupție academică, de nerespectare a eticii și integrității academice? Se mai atestă încă în rândul părinților tendințe de a substitui propria participare la viața școlii prin efectuarea unor plăți, formale sau informale, legale sau la limita legalității, din propria inițiativă sau solicitate de școli? Răspunsurile la aceste întrebări ne-am dorit să le aflăm prin realizarea acestui studiu care, cu regret, ne arată că odată cu intrarea în vigoare a noilor acte normativ juridice, fenomenul plăților informale a trecut în zona gri.”, a declarat Anatol Gremalschi, autorul studiului, expert în politici educaționale, director de programe la Institutul de Politici Publice.
 
Comparativ cu anul 2015 când doar 6% dintre părinți refuzau să răspundă la întrebările privind achitarea sau neachitarea unor astfel de plăți, în anul 2018 această pondere a crescut până la circa 34%. Fiecare al treilea părinte se teme că neachitarea plăților cerute de școală va avea repercusiuni negative asupra propriului copil.
 
Circa jumătate dintre părinți afirmă că plățile din școli reprezintă pentru familiile lor o povară financiară. Cealaltă jumătate declară că astfel de plăți sunt acceptabile pentru ei, unii părinți fiind gata să plătească și mai mult. Cel mai des, părinții plătesc informal din propria inițiativă (cca 25% din numărul de respondenți). În cazul părinților care nu plătesc din propria inițiativă, plățile informale sunt solicitate de către cadrele didactice (cca 12% dintre respondenți au afirmat acest lucru), de comitetele părinților (cca 17%), de directorii de școli (cca 3%).
 
În afară de reparații și procurarea de bunuri pentru școală, principalele destinații ale plăților informale sunt taxa de înregistrare la instituție, suplinirea salariilor cadrelor didactice, ore suplimentare, cadouri pentru profesori ș.a., plăți interzise în mod explicit de Codul de etică al cadrelor didactice. Fiecare al zecelea părinte percepe plățile suplimentare ca un mijloc de a atrage favoruri academice (note mai bune, participare la concursuri, diplome de merit, atenție sporită din partea cadrelor didactice etc.) pentru propriul copil.
 
Potrivit lui Anatol Gremalschi, simpla intrare în vigoare a Codului Educației și a Codului de etică al cadrului didactic nu prea poate schimba situația: ”E nevoie de operaționalizat aceste prevederi prin activități de informare și de educare care, în cele din urmă, vor descuraja colectarea de plăți atât formale, cât și informale, precum și vor duce la creșterea gradului de participare a părinților în viața școlii”.
 
Rezultatele studiului sunt reprezentative la nivel național cu o eroare de ±4% și sunt comparabile cu cele ale studiilor similare, efectuate în anii 2006 și 2012.
 
Studiul poate fi consultat pe pagina www.ipp.md, Rubrica "Publicații" sau pe pagina Fundației Soros-Moldova (click aici).
 
Prezentarea studiului sociologic ”Etica și integritatea academică în învățământul general. Plățile informale în școli” este o activitate realizată în cadrul proiectului “Consolidarea colectivităților școlare: creșterea rolului părinților și comunităților în guvernarea educației 2018”, implementat de către Institutul de Politici Publice cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în cadrul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros.