Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Prima rundă a seminarelor de instruire „Monitorizarea respectării drepturilor persoanei deținute în custodia poliției”

 

În perioada 23-24 septembrie 2019, Fundația Soros-Moldova a organizat prima rundă a seminarelor de instruire pentru grupuri mixte de avocați, reprezentanți ai Avocatului Poporului și ai ONG-urilor active în domeniul monitorizării drepturilor omului.

Instruirile sunt organizate în cadrul proiectului „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” și au scopul de a capacita apărătorii drepturilor omului cu instrumente eficiente de colectare de date și monitorizare a respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia Poliției.

În discursul său, dl Victor Munteanu, Directorul Departamentului Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova a menționat că monitorizarea drepturilor omului a devenit o activitate profesionistă, ce necesită abilități tehnice specifice și cunoștințe temeinice în domeniu. În acest sens, Fundația Soros-Moldova a elaborat un Ghid practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute, o metodologie nouă de instruire interactivă și de organizare a seminarelor în domeniul monitorizării drepturilor persoanelor reținute de Poliție.

Seminarul se bazează pe metode de instruire interactivă și are o durată de 2 zile. Metodologia de instruire a fost elaborată de către avocați-practicieni cu experiență în domeniul procesual-penal, asistați de un formator specializat în metodologia instruirii adulților și conține modele de activități și exerciții practice, așa precum spețe, instrumente pentru colectarea datelor și tehnici de scriere a rapoartelor privind asigurarea respectării drepturilor procesuale ale persoanelor reținute de către poliție la etapa prejudiciară a procesului penal.

„Rapoartele de monitorizare vor putea servi drept suport credibil pentru înaintarea recomandărilor în vederea îmbunătățirii situației în domeniul drepturilor omului. Este binevenită implicarea activă  în procesul de monitorizare a tuturor celor implicați în asigurarea respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia statului” a declarat Ada Șimon, juristă, Oficiul Avocatului Poporului.

Programul de instruire a fost livrat de către avocați-practicieni cu experiență extinsă în domeniul standardelor naționale și internaționale de drepturi ale omului și al acordării asistenței juridice la etapa prejudiciară a procesului penal. Următoarele 3 runde de instruiri vor fi organizate pe parcursul lunii octombrie și noiembrie în conformitate cu planul de acțiuni al proiectului.

Proiectul „Promovarea activității Poliției bazată pe drepturile omului în Republica Moldova” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova.

 

Pentru informații suplimentare despre proiect: Victor Munteanu, Director Departamentul Justiție și Drepturile Omului, Fundația Soros-Moldova, vmunteanu@soros.md