Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

O nouă generație de politicieni a absolvit cu succes Școala Tânărului Lider Politic

Săptămâna trecută a avut loc ultima şedinţă a Şcolii Tânărului Lider Politic (ŞTLP), ediţia XII-a, organizată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, cu susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova. În cadrul evenimentului, Igor Boţan, directorul executiv al Asociaţiei ADEPT a înmânat diplomele de participare celor peste 40 de audienţi care au frecventat cele 27 de şedinţe ale ŞTLP, desfăşurate săptămânal în perioada noiembrie 2012 – mai 2013.

Vorbindu-le participanţilor, Igor Boţan le-a mulţumit pentru interesul manifestat şi organizatorilor pentru buna desfăşurare a şedinţelor, în special Dr. Mihai Cernencu, Şef Catedră Ştiinţe Umanistice, ULIM, pentru contribuţia esenţială în moderarea şedinţelor ŞTLP. La rândul său, Mihai Cernencu s-a arătat convins că “indiferent de viziune sau culoare politică, la Şcoala Tânărului Lider Politic toţi devin foarte buni prieteni şi chiar parteneri în viitoarele proiecte politice”.

După absolvirea cursului, viitorii politicieni vor participa şi la o Şcoală de vară planificată pentru sfârşitul lunii iunie 2013, în cadrul căreia vor avea posibilitatea să-şi fortifice cunoştinţele în domeniul comunicării şi liderismului politic.

Organizând ŞTLP, ADEPT tinde să-şi aducă propria contribuţie la consolidarea partidelor politice din Republica Moldova prin îmbunătăţirea continuă a formării tinerilor lideri politici şi prin promovarea valorilor democratice pe care se bazează un sistem pluripartid. Un alt obiectiv important îl constituie edificarea unei armonii de interese printre reprezentanţii aripilor tinere ale partidelor politice din Moldova, promovarea compromisului şi toleranţei reciproce ca singurele soluţii viabile de depăşire a situaţiilor de conflict interpartinice.

În cadrul primelor unsprezece ediţii ale Şcolii Tânărului Lider Politic au fost instruiţi cca 500 de tineri, care reprezintă toate formaţiunile politice şi mai multe instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Mulţi dintre aceştia au înregistrat succese impresionante, ocupând astăzi funcţii importante în cadrul partidelor din care fac parte, dar şi în instituţii publice. Mai mult decât atît, audienţii şcolii au realizat proiecte şi iniţiative comune.

Ediţia 2012 – 2013 a Şcolii Tânărului Lider Politic este organizată în cadrul proiectului Tânărul Lider Politic - promotor al valorilor europene, cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.