Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Curtea Supremă de Justiție a întors la rejudecare cauza civilă, intentată de Alexandru Oleinic împotriva ICPC

Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a admis recursul Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat (ICPC) şi a casat integral o decizie a Curţii de Apel Chişinău, prin care instanţa a recunoscut că informaţia din buletinul informativ al ICPC Cunoaşte-ţi candidatul!, care îl vizează pe Alexandru Oleinic, fost candidat pe listele Alianţei "Moldova Noastră" la alegerile în Parlamentul Republicii Moldova de la 28 noiembrie 2010, nu corespunde realităţii. CSJ a restituit cauza pentru rejudecare la Curtea de Apel Chişinău, de un alt complet de judecători.

Alexandru Oleinic a atacat în instanţă cele şapte organizaţii neguvernamentale care formează ICPC după publicarea broşurii "Cunoaşte-ţi candidatul!", în care a fost inclusă lista candidaţilor la funcţia de deputat, incluşi pe listele partidelor pentru alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010 care, în opinia ICPC, nu întrunesc criteriile de integritate pentru un deputat. Evaluarea a avut loc în baza următoarelor criterii: averi şi venituri necorespunzătoare; utilizarea resurselor administrative în folos personal sau de partid; utilizarea poziţiei de serviciu în interes personal sau de familie, protecţionism, trafic de influenţă; administrare defectuoasă, impozite/amenzi neachitate, comportament împotriva statului de drept; imaginea publică a candidatului; traseism politic. În lista făcută publică de ICPC la 19 noiembrie 2010 au fost incluşi 30 de candidaţi care nu întrunesc criteriile de integritate ale ICPC, inclusiv 22 persoane de pe lista Partidul Comuniştilor, trei persoane de la Partidul Liberal Democrat, câte două persoane de la Partidul Democrat şi Partidul Liberal şi o persoană de la Alianţa "Moldova Noastră". Candidatul AMN Alexandru Oleinic, inclus în listă deoarece numele lui figurează în mai multe hotărâri ale Curţii de Conturi privind privatizarea cu încălcări a patrimoniului public, a acţionat ICPC în judecată, pretinzând că i-ar fi fost lezate onorarea şi demnitatea şi cerând despăgubiri morale de 2 milioane lei (ulterior, suma despăgubirilor pretinse a fost micşorată până la 100,000 lei). Judecătoria Centru din Chişinău a respins ca fiind nefondată acţiunea lui Alexandru Oleinic, însă el a declarat apel care a fost admis de Curtea de Apel Chişinău la 11 aprilie 2012. ICPC a declarat recurs împotriva deciziei Curţii de Apel, admis la 20 februarie 2013 de Curtea Supremă de Justiţie, care a dispus ca instanţa de apel să rejudece cauza civilă şi să emită o hotărâre întemeiată şi legală.

ICPC reaminteşte că, înainte de alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, urmare a cererilor lui Alexandru Oleinic, ale Partidului Democrat şi Partidului Comuniştilor (care la fel au acţionat în judecată ICPC şi au cerut interzicerea distribuirii broşurilor "Cunoaşte-ţi candidatul!"), judecătoria Centru din Chişinău a pus sechestru pe stocul de broşuri, privând astfel cetăţenii de dreptul de a fi informaţi despre cei care aspiră la o funcţie publică şi vor să obţină votul electoratului. ICPC a calificat încheierile instanţei de judecată drept neîntemeiate şi disproporţionate, care încalcă libertatea de exprimare şi dreptul de acces la informaţie, iar acţiunile politicienilor şi a formaţiunilor politice - drept un atac la democraţie prin care a fost încălcat dreptul cetăţeanului la un vot conştient, fiind afectat şi caracterul liber şi corect al alegerilor. La 27 ianuarie 2011, Curtea de Apel Chişinău a casat decizia judecătoriei Centru prin care a fost dispusă interzicerea difuzării buletinului "Cunoaşte-ţi candidatul!", iar ulterior, printr-o altă decizie a Curţii de Apel, a fost ridicat sechestrul de pe stocul de buletine. Distribuirea buletinelor însă nu a mai fost posibilă, deoarece erau destinate informării alegătorilor în scrutinul electoral din 28 noiembrie 2010.

După publicarea listei, doi politicieni: Alexandru Oleinic, înscris în lista Alianţei "Moldova Noastră" şi Ştefan Urâtu, Partidul Liberal, precum şi două formaţiuni politice – Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Comuniştilor din Moldova, au atacat în judecată ICPC pe motiv că le-a fost lezată onoarea şi demnitatea. În procesul iniţiat de Ştefan Urâtu, ICPC a obţinut câştig de cauză în primele două instanţe. Curtea Supremă de Justiţie urmează să se pronunţe în cazul recursului declarat de ICPC la decizia Curţii de Apel în cauza civilă intentată de Partidul Democrat. În cauza intentată de PCRM, ICPC a obţinut câştig de cauză în primă instanţă, iar apelul declarat de PCRM a fost respins de Curtea de Apel. Reprezentarea în instanţă a fost asigurată de juriştii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.

Amintim că în anul 2009, ICPC a obţinut câştig de cauză într-un proces similar, pornit de candidatul pe listele PSD, Ion Prisăcaru, inclus în lista candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate, făcută publică de ICPC la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009. Ulterior, urmare a unei declaraţii publice a ICPC, Ion Prisăcaru a fost retras din lista candidaţilor pentru Comisia Naţională de Inregritate.

Listele candidaţilor, precum şi hotărârile instanţelor de judecată în procesele iniţiate de concurenţii electorali contra ICPC pot fi accesate pe pagina web www.moldovacurata.md.

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat a fost lansată in luna noiembrie 2008 de către 7 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie "Acces-info" şi Fundaţia Soros-Moldova.