Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova a lansat o cercetare comparativă privind arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene

Fundația Soros-Moldova a lansat studiul Arestarea preventivă în Republica Moldova și în țările europene. Cercetarea examinează în aspect comparativ asemănările și diferențele dintre sistemul sistemul norvegian și cel moldovenesc în aplicarea arestării preventive. În mod specific, au fost analizate problemele ce țin de factorii care stau la baza deciziei procurorului de a solicita aplicarea arestării și argumentele care ar convinge judecătorul să o aplice. Studiul a fost elaborat în colaborare cu Misiunea Norvegiană de Experți pentru Supremația Legii în Moldova (NORLAM), în cadrul proiectului Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova.

Pe parcursul ultimilor ani, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat mai multe deficiențe în materie de aplicare a arestării în sistemul de drept al Republicii Moldova. Printre aceste probleme ar fi: motivarea hotărârilor judecătorești; interpretarea neuniformă a legii de către judecători la aplicarea arestării; încălcarea obligației de acționa cu diligență în cazul persoanelor arestate; ezitarea de a examina totalitatea de probe în confirmarea necesității arestării, lipsa comunicării clientului cu avocatul; problema accesului avocatului la materialele dosarului, lipsa informării complete despre toate acuzaţiile aduse. Se constată situații când instanțele nu iau în calcul personalitatea și comportamentul acuzatului; sau nu iau în consideraţie, în toate cazurile, posibilitatea aplicării măsurilor preventive alternative.

Un fapt evidențiat în cercetările existente arată că judecătorii admit frecvent și nejustificat demersurile de arestare preventivă cu anumite încălcări: încălcarea termenului de înaintare a demersului; modul legal de înregistrare a demersului în judecătorii; conținutul demersului, probarea și argumentarea bănuielii rezonabile și a necesității arestului, modul argumentării riscurilor invocate și descrierea lor în cadrul demersului de arestare preventivă.

Doctrina europeană este bogată în cercetări în materia arestării preventive. În fiecare țară se caută noi modalități eficiente și capabile de a asigura compromisul între inviolabilitatea persoanei și lupta cu delincvența. În acest aspect cercetarea comparativă are scopul să identifice unele instituții de drept și abordări la nivel de jurisprudență, existente în unele țări europene, care ar putea fi pertinente pentru Republica Moldova și ar putea contribui la aplicarea corectă a arestării preventive ca o măsură excepțională. În cea mai mare parte accentul a fost pus pe sistemul norvegian, care este cunoscut prin eficiența sa și suficiența garanțiilor procesuale de protecție a drepturilor omului.

Metodologia cercetării s-a axat în mod prioritar pe metoda comparativă, realizându-se o analiză a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului în materia art. 5 al Convenției, a normelor juridice norvegiene și a hotărârilor instanțelor judecătorești în raport cu situația normativă și practicile în acest domeniu din Republica Moldova. În măsura posibilităților au fost analizate și normele juridice din alte țări, fiind folosită preponderent metoda observației ședințelor judiciare de examinare a demersului privind aplicarea arestării în Norvegia.

Lucrarea, apărută în limbile română și engleză, abordează atât aspectele substanțiale privind aplicarea arestării preventive (legalitatea detenției, bănuiala rezonabilă, termenele, aplicararea măsurilor alternative ș.a.), cât și cele procedurale (reținerea, accesul la materialele dosarului, prelungirea arestării ș.a.).

Autorii studiului sunt: Igor DOLEA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Catedra de drept procesual penal şi criminalistică, Facultatea de Drept, USM; judecător, Curtea Constituțională a Republicii Moldova; Sergiu URSU, lector universitar, prodecan al Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova; Bjørn LARSEN, procuror în cadrul poliției, procuratura din Norvegia; Denis Arcușa, consultant juridic național, Misiunea Norvegiană de Experți pentru Pomovarea Supremației Legii în Moldova.