Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova, Centrul de Resurse Juridice și Consiliul Superior al Magistraturii vor colabora în domeniul consolidării sistemului judiciar

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), având susținerea financiară a Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, va acorda asistență Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în vederea fortificării capacităților sistemului judiciar din țară. În acest scop, cele trei instituții au semnat un Acord de colaborare.

În contextul colaborării, FSM și CRJM vor acorda expertiza necesară pentru uniformizarea practicii judiciare, consolidarea sistemului de evaluare a performanțelor judecătorilor și pentru stabilirea unui sistem funcțional de investigare a abaterilor disciplinare comise de judecători. Totodată, CSM va primi suport în vederea creșterii eficienței și transparenței ședințelor și a procesului de adoptare a hotărârilor.

Activitățile planificate sunt parte a Strategiei de reformă a sectorului justiției și vin să susțină eforturile autorităților centrale de asigurare a unei justiţii independente, funcţionale şi transparente. Activitățile se vor desfășura în cadrul proiectului „Promovarea mecanismelor eficiente de responsabilizare a judecătorilor în Moldova", implementat de CRJM și FSM.