Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în R. Moldova, lansare studiu

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova a lansat raportul Respectarea dreptului la libertate la faza urmăririi penale în Republica Moldova.

Studiul a fost elaborat de grupul de experţi independenți – Raisa Botezatu, Vladislav Gribincea, Tudor Osoianu – în cadrul proiectului operațional Îmbunătățirea respectării dreptului la libertatea și siguranța persoanei în Moldova, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea Supremă de Justiție.

La eveniment au fost prezentate principalele constatări ale raportului despre lipsirea de libertate în cauzele penale, problemele sistemice legate de motivarea mandatelor de arestare preventivă, costurile pe care le implică acestea, cele mai problematice cazuri din punct de vedere al respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei.

Concluziile raportului se bazează pe analiza datelor din registrele judecătoriilor și curților de apel privind procedurile de autorizare şi prelungire a arestului pentru perioada de referință, în conformitate cu 54 de criterii. În cadrul evenimentului, au fost propuse pentru discuții mai multe recomandări, de ordin legislativ și practic, menite să contribuie la realizarea reformelor demarate în domeniul justiției penale.

De asemenea, evenimentul a inclus o prezentare a judecătorului Curţii Supreme de Justiţie, dl Ghenadie Nicolaev, asupra Hotărârii explicative a Plenului CSJ din 15.04.2013 cu privire la arestarea preventivă și arestarea la domiciliu, urmată de scurte comentarii din partea mediului academic și al experților organizațiilor internaționale care sprijină realizarea reformei în sectorul justiției în Republica Moldova - dr. hab. în drept Igor Dolea (USM), dl Daniel Linhardt (ABA ROLI), dl Denis Arcușa (NORLAM).