Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Respectarea drepturilor persoanelor declarate incapabile aflate în internatele psihoneurologice din Republica Moldova

Centrul de Asistență Juridică pentru Persoane cu Dizabilități, cu susținerea financiară a Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova, a desfășurat o masă rotundă cu genericul „Implementarea Art.12 “Egalitatea în fața legii” a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de către Republica Moldova”. Evenimentul a avut drept scop promovarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități la capacitatea juridică prin prisma Art. 12 a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

În cadrul mesei rotunde au fost prezentate recomandările Comitetului ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități cu privire la implementarea Art. 12 al CDPD de către statele care sunt parte a Convenției. Republica Moldova a ratificat acest tratat internațional la 9 iulie 2010.

Recomandările prezentate au ținut de respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale la capacitate juridică și realizările în implementarea obiectivului 9 din cadrul Planului Național de Acțiuni în domeniul drepturilor omului (PNADO) 2011-2014. În acest context, reprezentanții Ministerului Sănătății au menționat despre instituirea mecanismului de soluționare a plângerilor prin crearea unei Comisii Independente de examinare a plângerilor în cadrul instituțiilor psihiatrice.

Totodată, au fost prezentate constatările și recomandările Raportului de monitorizare a internatelor psihoneurologice.

Analiza CAJPD se referă la situația generală din internatele psihoneurologice în ceea ce privește abordarea medicală a dizabilității și sugerează respectarea demnității și drepturilor acestor persoane de a face propriile alegeri. De asemenea, în urma constatărilor referitoare la condițiile din cadrul instituției și a relației beneficiarilor cu comunitatea, studiul recomandă completarea Regulamentului-cadru de funcționare a internatului psihoneurologic pentru persoane cu dizabilități adulte mintale cu proceduri scrise ce țin de modalitățile de depunere a plângerilor, organizarea timpului liber, luarea deciziilor și amenajare. S-a constatat ca fiind foarte binevenite activitățile educaționale și de ocupare a timpului liber.

Participanții în cadrul mesei rotunde au încurajat recomandările ce nu implică resurse financiare, în special cele privind tratamentul persoanelor din internatele psihonurologice. Pe de altă parte, aceștia au menționat că investiția financiară în aceste instituții nu își găsește sens, deoarece tendința autorităților și a societății civile este de a dezinstituționaliza persoanele aflate în internatele psihoneurologice.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Dreptul persoanelor cu dizabilități mintale la capacitate juridică-un nou nivel de protecție”, cu sprijinul Programului Egalitate și Participare Civică al Fundației Soros-Moldova.