Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Schimbarea în societate se află în mâinile femeilor din comunitățile rurale

Accesul femeilor din comunitățile rurale la servicii medicale calitative, inițierea și dezvoltarea afacerilor de către femeile din comunitățile rurale, condiționarea finanțării publice a partidelor politice cu procentajul femeilor de pe listele lor – sunt subiectele ce vor fi abordate în cadrul celei de-a III-a ediții a Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale. Evenimentul este organizat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu Federația Națională a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Proiectul Competitivitatea Agricolă și Dezvoltarea Întreprinderilor co-finanțat de USAID și MCC, având susținerea financiară a Suediei. Ediția din acest an se desfășoară de Ziua Internațională a Femeilor din Mediul Rural.

Forumul Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale își propune să ofere femeilor o platformă unde să-și poată face auzite problemele pe care le înfruntă, dar și să facă propuneri de îmbunătățire a politicilor care le vizează.

„Cel puțin două lucruri sunt certe când vorbim despre femeile din comunitățile rurale. Acestea aduc o contribuţie crucială la dezvoltarea comunităţilor, însă sunt cele mai subapreciate și slab plătite pentru munca lor şi deseori, despre ele se discută sub prisma stereotipurilor şi mai puţin prin realizările care le caracterizează. Ne-am convins în ediția precedentă a Forumului că femeile sunt o reală putere în comunitățile din care fac parte, devenind adevărate modele pentru ceilalți. Noi, cei care reprezentăm societatea civilă, trebuie să susținem aceste femei când trebuie să-și apere drepturile, când trebuie să se dezvolte și să fim alături de ele când vor să-și realizeze aspirațiile, fie că e vorba de implicarea în procesul decizional, crearea unei afaceri sau oricare alt domeniu de dezvoltare”, a precizat Elena Leşan, Directoarea Programului Egalitate şi Participare Civică din cadrul Fundaţiei Soros-Moldova.

La rândul ei, Directoarea Executivă a Federaţiei Naţionale a Agricultorilor din Moldova „AGROinform”, Aurelia Bondari, a menționat: „Peste un milion de femei locuiesc în regiunile rurale. Astfel, este extrem de importantă abilitarea femeilor din acest spațiu, mai ales că dezvoltarea satelor din țara noastră stă în puterea lor. Doar asigurându-le femeilor drepturile fundamentale, oferindu-le acestora oportunitățile și politicile corecte, putem garanta copiilor și întregii societăți un viitor mai bun, unde fiecare este egal în fața legii”.

„Am decis să ne implicăm în acest eveniment, deoarece activitatea economică de bază a femeilor din zonele rurale este agricultura. Or, proiectul ACED contribuie activ la dezvoltarea acestui sector. Totodată, acordăm o importanță deosebită dimensiunii de gen, şi tindem să atragem cât mai multe femei din sectorul agricol în activitățile desfășurate de ACED. Dorim ca femeile din zonele rurale să obțină cât mai multe informații și cunoștințe, să facă schimb de experiență, să devină mai încrezute în sine, mai puternice. Într-un final, dorim să vedem femeile în calitate de antreprenori agricoli, care contribuie la dezvoltarea economică a Republicii Moldova”, a declarat Elena Brînză, specialist în probleme gender în cadrul Proiectului ACED.

În acest an, panelurile de discuții din cadrul Forumului se vor axa pe domeniile social, economic și politic. Participantele vor pune în dezbatere accesul limitat al femeilor din mediul rural la serviciile medicale calitative, dar și inițierea și dezvoltarea afacerilor de către acestea, punând accentul pe accesul limitat la finanțare, informație, pe lipsa asocierii femeilor în gestionarea afacerilor. Totodată, grupul din sfera politicului va discuta despre condiționarea finanțării publice a partidelor politice cu procentajul femeilor de pe listele lor, care au fost alese în Parlament sau în organele APL-urilor.

Cea de-a treia ediție a Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale va aduce în prim-plan poveștile de succes ale acestor femei. Astfel, Ludmila Ceaglîc (primară, s. Calfa, r. Anenii Noi), Svetlana Panaitova (președinta ONG-ului „Asociaţia Femeilor din Găgăuzia”, or. Comrat), Lilia Moscvin (antreprenoare din or. Leova), Veronica Răzumaş (șefa DASPF, or. Căuşeni) și Maria Malanciuc (judecătoare din or. Ungheni) îşi vor împărtăşi experienţa şi realizările înregistrate în cariera profesională.

Într-o sesiune specială de motivare, dna Natalia Vrabie, președinta de onoare a MoldovaAgroindbank, va încuraja femeile prezente să-și urmeze visurile și scopurile.

Forumului femeilor lidere din comunităţile rurale, 2013, se desfăşoară pe parcursul a două zile, 15-16 octombrie. La finalul acestuia, participantele vor adopta o Rezoluţie ce va aborda obiectivele forumului de a spori vizibilitatea femeilor lidere din comunităţile rurale şi de a identifica soluţii la cele mai stringente probleme cu care se confruntă ele.

Evenimentul este o componentă a proiectului „Abilitarea femeilor din comunităţile rurale”, implementat de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova, graţie suportului financiar al Suediei. Scopul proiectului constă în consolidarea bunei guvernări la nivel local prin împuternicirea femeilor din localităţile rurale întru participarea lor activă în procesele de luare a deciziilor şi dezvoltare a comunităţilor din care fac parte sau locuiesc la moment.