Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova a lansat "Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute"

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova a prezentat Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute. Sugestiile expuse în ghid se referă la monitorizarea respectării drepturilor persoanelor deţinute în custodia poliţiei pe perioada reţinerii penale, adică timp de 72 de ore de la momentul privării persoanei de libertate de către poliţie. Cu toate acestea, ideile expuse pot fi aplicate şi în cazul reţinerii contravenţionale.

Lucrarea are intenţia de a fi un instrument util, care oferă asistenţă, acordă atenţie unei serii de întrebări şi face referinţe la standardele internaţionale aplicabile. Fiind orientat primordial spre ONG-uri începătoare, care se pregătesc să efectueze activităţi de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor aflate în custodia poliţiei, ghidul poate fi util şi organizaţiilor consacrate în acest domeniu, activiştilor în domeniul drepturilor omului, avocaţilor, jurnaliştilor sau reprezentanţilor structurilor de stat împuternicite cu monitorizarea respectării drepturilor omului în locurile de detenţie, precum şi oricărei alte persoane interesate de acest subiect.

Potrivit legislaţiei, asociaţiile obşteşti nu au competenţa legală de a avea acces liber şi nestingherit în locurile de detenţie provizorie ale poliţiei, la persoanele aflate în custodia poliţiei şi la dosarele personale ale reţinuţilor pentru a realiza monitorizarea la faţa locului. În acest caz, Ghidul recomandă organizației care va realiza procesul de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reţinute trebuie să ia în calcul această limitare şi să dezvolte strategii alternative corespunzătoare situaţiei (de exemplu, stabilirea unui parteneriat cu poliţia pentru a asigura accesul necesar la persoana reţinută şi/sau dosarul personal; realizarea monitorizării prin metode indirecte, precum ar fi interviuri cu rudele persoanei reţinute, cu apărătorul acesteia, consultarea dosarului apărării, pregătit în cazul în care persoana apărată şi avocatul acesteia sunt de acord să ofere accesul la dosar şi astfel să deroge de la clauza de confidenţialitate).

Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute este structurat în câteva compartimente, care sugerează idei pentru o serie de aspecte legate de procesul de monitorizare. Astfel, se începe prin argumentarea necesităţii monitorizării drepturilor procesuale ale persoanei la etapa reţinerii, etapă a procesului penal când persoana privată de libertate este cea mai vulnerabilă la diferite forme de abuz.

Urmează prezentarea cadrului general al monitorizării, inclusiv explicarea pe scurt ce este poliţia, care sunt drepturile şi obligaţiile sale, riscurile cele mai frecvente atunci când este vorba despre detenţia în custodia poliţiei. Este făcută o trecere în revistă a reţinerii în calitate de măsură procesuală de constrângere (ce este, cine şi când o aplică, în ce temei, cât durează etc.).

Următorul compartiment se concentrează pe scurta descriere şi explicarea conţinutului drepturilor procesuale de bază la etapa reţinerii, astfel încât persoanele care vor efectua monitorizarea să înţeleagă preliminar ce presupune fiecare drept în parte.

Procesul de monitorizare este o activitate creativă, dar care este bazat pe anumite premise tehnice. Astfel, un compartiment al acestui ghid este dedicat modului de organizare a procesului de monitorizare şi instrumentelor care sunt utilizate de regulă într-un proces de monitorizare.

Finalitatea unui proces de monitorizare este generarea schimbării care să ducă la ameliorarea situaţiei monitorizate. În acest sens, ghidul vine cu o serie de sugestii privind întocmirea raportului de monitorizare şi formularea recomandărilor. Activităţile de continuare (follow-up) vin să fortifice ceea ce au identificat persoanele care au efectuat monitorizarea şi au propus să fie remediat.

De asemenea, ghidul inserează și o anexă cu întrebări-model pe care monitorul le poate adresa rudelor persoanelor reținute, ofițerului de poliție, avocatului sau persoanei reținute.

Odată cu lansarea Ghidului, Programul de Drept a lansat un concurs de granturi pentru monitorizarea respectării drepturilor persoanelor reținute în custodia poliției. Domeniul specific de intervenție al grantului oferit se referă la depistarea şi prevenirea abuzurilor, încălcărilor şi acțiunilor arbitrare comise de organele de urmărire penală în cadrul măsurii procesual-penale de reținere. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 20 aprilie, 2015.

„Ghidul practic de monitorizare a respectării drepturilor persoanei reținute” este parte a proiectului operațional „Garanții procesuale la etapa urmării penale”, implementat de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției.