Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Eforturi comune pentru o Guvernare Deschisă și cetățeni informați

Implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în anii 2012 şi 2013, gradul de deschidere al instituțiilor publice și utilitatea datelor guvernamentale cu caracter public - au fost principalele aspecte evaluate și monitorizate în cadrul proiectului Guvernare deschisă pentru o societate informată şi activă, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociaţia pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, cu susținerea Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.

Prin acest parteneriat, ADEPT și CJI şi-au propus să contribuie la consolidarea guvernării transparente, responsabile şi eficiente, în conformitate cu angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Global pentru o Guvernare Deschisă.

Conform cercetărilor elaborate de ADEPT în cadrul proiectului, la sfârșitul celor doi ani în care urmau să fie realizate activitățile Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012-2013 (PAGD), nivelul de implementare a acestui document este mediu, de circa 53%. Obiectivele Planului de Acțiuni au fost atinse parțial, nivelul lor de realizare variind de la 40% (Obiectivul 3), la 47,17% (Obiectivul 1), până la 70,19% (Obiectivul 2).

Cele mai mari performanțe Guvernul Moldovei le-a înregistrat în domeniul transparentizării cheltuielilor publice. În pofida progreselor înregistrate în perioada de referință, Guvernul mai are dificultăți în asigurarea unui proces decizional participativ și creșterea transparenței procesului de guvernare, precum și în îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice. Printre principalele realizări înregistrate la implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 2013 au fost: adoptarea legii privind reutilizarea informațiilor; publicarea datelor pe portalul www.date.gov.md și reactualizarea acestui portal; publicarea locaţiilor autorităţilor publice pe portalul geospaţial www.geoportal.md; deschiderea şi actualizarea datelor cu privire la asistenţa externă oferită Moldovei, dezvoltarea şi lansarea Sistemului Informațional Electronic “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. De o deosebită importanță este continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice, un număr de 88 e-servicii fiind disponibile pe site-ul servicii.gov.md.

La rândul său, CJI a evaluat procesul de deschidere a datelor guvernamentale cu caracter public în 2012 si 2013. Rezultatele evaluării au fost incluse în două rapoarte care identifică principale carențe în acest proces, conținând recomandări utile. CJI a demarat și o campanie de advocacy pentru popularizarea datelor deschise, în urma căreia instituțiile publice au deschis mai multe seturi de date, facilitând accesul cetățenilor la informații de interes public.

La capitolul utilitatea datelor publice pentru jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii civile, comparativ cu mai 2013, a crescut semnificativ procentajul celor care consideră că datele sunt utile (de la 47 la 71%) şi a scăzut numărul respondenţilor care cred că seturile de date sunt puţin utile (de la 41 la 20%). În plus, nici un jurnalist sau reprezentant al societății civile nu consideră că seturile de date ar fi inutile, pe când în mai 2013 – 3% din respondenţi le credeau inutile. De asemenea, CJI a organizat un program complex de instruire în domeniul jurnalismului de date. 20 de jurnaliști și reprezentanți ai societății civile și-au consolidat abilitățile de lucru cu diverse baze de date pentru obținerea unui conținut editorial unic în realizarea subiectelor de interes public.