Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Guvernarea semi-deschisă: nivelul de realizare a Planului de Acțiuni pentru Guvernare Deschisă 2012-2013

Asociația ADEPT, cu susținerea Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, a lansat Raportul de evaluare a implementării Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012 – 2013.

Conform cercetării, la sfârșitul celor doi ani în care urmau să fie realizate activitățile Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012-2013 (PAGD), nivelul de implementare a acestui document este mediu, de circa 53%.

Obiectivele Planului de Acțiuni au fost atinse parțial, nivelul lor de realizare variind de la 40% (Obiectivul 3), la 47,17% (Obiectivul 1), până la 70,19% (Obiectivul 2). Cele mai mari performanțe Guvernul Moldovei le-a înregistrat în domeniul transparentizării cheltuielilor publice. În pofida progreselor înregistrate în perioada de referință, Guvernul mai are dificultăți în asigurarea unui proces decizional participativ și creșterea transparenței procesului de guvernare, precum și în îmbunătățirea calității prestării serviciilor publice.

Printre principalele realizări înregistrate la implementarea Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă în perioada 2012 – 2013 au fost: adoptarea legii privind reutilizarea informațiilor; publicarea datelor pe portalul www.date.gov.md și reactualizarea acestui portal; publicarea locaţiilor autorităţilor publice pe portalul geospaţial www.geoportal.md; deschiderea şi actualizarea datelor cu privire la asistenţa externă oferită Moldovei, dezvoltarea şi lansarea Sistemului Informațional Electronic “Registrul de Stat al Achizițiilor Publice”. De o deosebită importanță este continuarea procesului de digitalizare a serviciilor publice, un număr de 88 e-servicii fiind disponibile pe site-ul https://servicii.gov.md/.

În afară de realizările menționate, în perioada de implementare au fost întâmpinate și anumite dificultăți care au dus la nerealizarea a circa o treime din subacțiunile planificate. Majoritatea dintre acestea vizează ajustarea cadrului legal și normativ din domeniu. Realizarea mai slabă a măsurilor legislative indică asupra existenței unor discrepanțe în nivelul de dedicație asumată de diferite instituții ale statului implicate procesul de constituire a unui guvern deschis în Republica Moldova.

Principala concluzie este că în procesul de implementare a Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă 2012 – 2013 au fost înregistrate unele progrese, dar din cauza mai multor dificultăți procesul de consolidare a unei guvernări deschise a decurs anevoios. Planul s-a realizat pe jumătate și din cauza insuficienței mecanismelor de monitorizare și control ale realizării acțiunilor planificate, insuficienței resurselor umane pregătite în ministere, dar și a conștientizării parțiale de către ministere a importanței inițiativei de consolidare a guvernării deschise.

Elaborarea raportului a fost realizată în cadrul proiectului comun „Guvernare deschisă pentru o societate informată și activă”, implementat de Asociaţia pentru Democrație Participativă ADEPT şi Centrul de Jurnalism Independent (CJI), cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.