Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Recomandările proiectului cu privire la litigarea strategică privind institutul reținerii din Republica Moldova

Amnesty International Moldova (AIM) a organizat un eveniment de totalizare a rezultatelor proiectului „Iniţierea litigiilor cu caracter strategic în cazuri de încălcare a drepturilor omului şi a normelor procesual-penale aplicate la reţinere de către organele de poliţie a persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunilor”, implementat cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova/Programul de Drept, în comun cu avocații publici Natalia Moloșag și Veronica Mihailov-Moraru.

Scopul de bază al proiectului consta în schimbarea practicilor defectuoase ale organelor de urmărire penală prin intermediul litigării strategice a 4 cazuri de rele practici şi abuz de serviciu ale colaboratorilor de poliţie în cadrul etapei reţinerii şi arestului preventiv. Aceste practici foarte des duceau la încălcarea drepturilor procedurale, inclusiv drepturile omului: de a beneficia de o apărare eficientă în cadrul procesului penal, dreptul la asistență medicală calificată, dreptul de a-și cunoaște drepturile procedurale etc.

Participanții au salutat pozitiv proiectul și rezultatele acestuia, formulând următoarele recomandări finale:

A. De stipulat în legislaţie garanţii pentru asigurarea drepturilor persoanelor reţinute când acestea sunt reţinute de facto, fără statut procesual, de a se interzice orice audieri sau explicaţii în baza aşa ziselor procese-verbale de constatare (art.273 CPP), inclusiv stipularea unor reglementări stricte în ce priveşte înregistrarea obligatorie a tuturor persoanelor care intra în inspectoratele de poliţie, cu posibilitatea de verificare şi furnizare a informaţiei în mod transparent şi fără omisiuni.

B. De creat un cadru normativ pentru instruirea polițiștilor pentru a-i obliga să comunice persoanelor reținute toate drepturile şi obligaţiile procesuale, consemnând aceasta într-un nou sistem electronic e-reţinere şi e-arest.

C. De încetat practica prelungirii excesive a termenului de reţinere efectuată de organele de urmărire penală în strictă conformitate cu Hotărîrea Curţii Constituţionale a RM nr. 26 din 23.11.2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor alin.(6) art.63 din Codul de procedură penală publicată la 03.12.2010, în vigoare din 23.11.2010.

D. De efectuat un studiu al legislaţiei şi a practicii altor state în vederea determinării oportunităţii reducerii termenului de reţinere a persoanei, cu elaborarea ulterioară a propunerilor de amendare a legislaţiei potrivit Planului Naţional de Acţiuni în domeniul Drepturilor Omului pentru anii 2011-2014, rubrica "Consolidarea justiţiei şi perfecţionarea sistemului organelor de stat pentru protecţia drepturilor omului", punctul 7.4. De instruit: ofițerii de urmărire penală, ofițerii operativi de investigație, procurorii și judecătorii de instrucție cu privire la aplicarea eficientă, promptă și adecvată a legislației de procedură penală în domeniul reținerii.

E. De luat măsuri legislative pentru a defini clar modalitatea cum se informează ruda sau terța persoană despre faptul reținerii, asigurându-le garanţii (spre exemplu, orice întârziere trebuie să fie motivată şi consemnată în scris, fiind necesară aprobarea unui procuror sau a unui responsabil al poliţiei care nu are legătura cu dosarul în cauză), reducând termenul de reținere de facto până la 48 de ore în conformitate cu Raportul către Guvernul Republicii Moldova privind vizita efectuată în RM de către Comitetul European pentru Prevenirea Torturii si Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT) din 21-27 iulie 2010, de prevăzut procedura Miranda Rights.

F. De adus legislația națională în conformitate cu standardele majorităţii statelor europene la capitolul reținerii și drepturilor procedurale ale persoanei reținute pentru maxim 48 de ore, standard exemplu poate servi Crime Bill din Marea Britanie.