Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele monitorizării în 2013 a liniilor anticorupție în Autoritățile Publice Centrale

O modalitate de încurajare a cetăţenilor să comunice despre actele de corupţie comise de funcţionari constituie telefoanele de încredere anticorupţie în cadrul autorităţilor publice. În prezent, activitatea liniilor fierbinţi este reglementată de art.14, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, iar la data de 25.10.2013 a fost adoptată Legea nr.252 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie care stabileşte procedura de funcţionare şi gestionare a liniilor de încredere anticorupţie. Sistemul liniilor telefonice anticorupţie este compus din trei nivele: linia naţională anticorupţie, linii anticorupţie specializate şi linii instituţionale pentru informare. Prin intermediul acestora se recepţionează informaţia referitoare la comiterea actelor de corupţie şi conexe lor şi a faptelor de comportament corupţional.

În 2013, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, a continuat monitorizarea liniilor fierbinţi anticorupţie din cadrul APC.

În urma analizei comparative a rezultatelor monitorizării din 2012 şi 2013 se atestă o îmbunătăţire a gradului de vizibilitate a liniilor fierbinţi anticorupţie.

Toate instituţiile monitorizate îşi promovează liniile de încredere anticorupţie doar prin intermediul postării acestora pe propriile pagini web, iar în cel mai bun caz informaţii privind numărul de telefon al liniei fierbinţi sunt afişate şi în holul instituţiei. În majoritatea APC liniile de încredere anticorupţie sunt instituite în subdiviziuni necorespunzătoare, iar persoanele desemnate responsabile sînt slab pregătite pentru gestionarea acestora. Totodată, operatorii condiţionează consultarea persoanelor la linia fierbinte anticorupţie de prezentarea pentru depunerea unei plîngeri, fără a depune efort pentru a-i convinge de păstrarea confidenţialităţii lor.

Toate aceste probleme au un impact negativ asupra bunei funcţionări a liniilor telefonice anticorupţie, iar drept dovadă constituie numărul mic atît a instituţiilor, care au înregistrat apeluri care se refereau la pretinse acte de corupţie, cît şi a celor care au relatat cazurile respective la CNA.

În rezultatul monitorizării au fost formulate următoarele recomandări: asigurarea de către autorităţile publice centrale a unei vizibilităţi sporite a numerelor de telefon a liniilor fierbinţi anticorupţie; desemnarea în cadrul autorităţilor publice a persoanelor responsabile de comunicare cu cetăţenii în cadrul liniilor anticorupţie, care să posede competenţele şi abilităţile necesare; asigurarea funcţionării continue a liniilor anticorupţie, indiferent de perioada concediilor anuale sau de boală a persoanelor responsabile de linia anticorupţie; asigurarea de către autorităţile publice centrale a informării publicului despre programului de funcţionare a numerelor de telefon a liniilor fierbinţi anticorupţie; extinderea căilor de informare a publicului despre oportunităţile accesării liniilor fierbinţi.