Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Acces liber la informații desprea averea persoanelor cu funcții publice

Iniţiativa civică pentru integritatea în serviciul public (ICISP) lansează pagina web Venituri, proprietăţi şi interese declarate de persoane publice cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova. Pagina are drept scop asigurarea accesului liber şi permanent la informaţii privind veniturile, proprietăţile şi interesele persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Pagina web www.avere.promis.md a fost elaborată de Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT şi va fi gestionată în continuare de o echipă de experţi din cadrul ADEPT.

Necesitatea acestui proiect reiese din caracterul sporadic şi inconsistent al declaraţiilor de venit publicate în prezent pe paginile web ale autorităţilor publice, şi urmăreşte intensificarea controlului public asupra integrităţii persoanelor care deţin o funcţie de demnitate publică, sporirea eficienţei mecanismului de control şi verificare a declaraţiilor privind veniturile, proprietăţile şi interesele demnitarilor.

La prima etapă a proiectului se doreşte prezentarea veniturilor şi averilor acumulate de deputaţi, membrii cabinetului de miniştri, Preşedintele RM, directori ai autorităţilor aflate sub control parlamentar, procurori, preşedinţi şi vicepreşedinţi ai Curţilor de Apel, judecătorii de la Curtea Supremă de Justiţie, Consiliul Superior al Magistraturii şi alţii în perioada 2009 – 2013. Vizitatorii paginii web pot vizualiza grafic şi numeric veniturile încasate în ultimii 5 ani de fiecare demnitar monitorizat; o prezentare grafică a evoluţiei valorii bunurilor mobile şi imobile achiziţionate în ultimii ani; dar şi care sunt activele financiare ale demnitarului, inclusiv conturile bancare, împrumuturile, investiţiile directe etc.

În cazul identificării unor incoerenţe sau a constatării unor conflicte de interese ascunse în declaraţiile de interese ale persoanelor supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, sau în cazul constatării unor diferenţe vădite între veniturile încasate pe parcursul exercitării funcţiei şi proprietatea dobîndită în aceeaşi perioadă, Iniţiativa civică pentru Integritate în Serviciul Public va investiga suplimentar situaţia şi va sesiza organele abilitate.

Aplicaţia web www.avere.promis.md va constitui o sursă foarte bună pentru documentarea şi demararea unor investigaţii jurnalistice şi altor materiale de presă.

Oferind acces liber şi permanent la informaţii sintetizate despre veniturile, proprietăţile şi interesele oficialilor publici, proiectul îşi propune să contribuie la creşterea interesului cetăţenilor asupra subiectului corupţiei în rândul demnitarilor, a îmbogăţirilor ilicite şi a traficului de influenţă şi respectiv va conduce la exercitarea unui control public mai riguros asupra integrităţii demnitarilor şi la impulsionarea transparentizării acestui proces din partea autorităţilor.

Iniţiativa Civică pentru Integritatea în Serviciul Public a fost lansată de cinci organizaţii neguvernamentale: Fundaţia Soros-Moldova, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC), Asociaţia pentru Democraţie Participativă (ADEPT) şi Centrul Investigaţii Jurnalistice (CIN). Organizaţiile îşi propun să sporească controlul asupra integrităţii persoanelor care deţin funcţii de conducere în instituţiile publice, monitorizând eficienţa mecanismului de verificare a averilor şi intereselor acestora.