Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Prezentarea raportului alternativ privind respectarea drepturilor femeilor din RM la ședința anuală CEDAW

Grupul Resursă în domeniul Drepturilor Omului (GRDO) din Republica Moldova va participa, în perioada 30 septembrie – 2 octombrie a.c., la audierile oficiale ale Guvernului Republicii Moldova privind măsurile pe care le-a luat pentru a asigura implementarea prevederilor Convenţiei pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor. Evenimentul va avea loc la Geneva, în cadrul Sesiunii anuale a Comitetului pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW).

În cadrul vizitei, grupul de activişti va desfăşura o activitate intensă de advocacy şi promovare a drepturilor femeilor din Republica Moldova, prin participarea în cadrul şedinţelor şi discuţiilor individuale şi de grup cu membrii Comitetului, cu evidenţierea dificultăţilor majore în domeniul respectării drepturilor femeilor şi a recomandărilor şi întrebărilor adresate statului în vederea asigurării respectării drepturilor femeilor în Republica Moldova.

În luna august 2013, GRDO, în parteneriat cu şapte organizaţii neguvernamentale şi activişti în domeniul drepturilor omului, au elaborat raportul alternativ cu privire la implementarea Convenţiei CEDAW.

Potrivit experţilor şi activiştilor din domeniu, deşi Republica Moldova a înregistrat progrese în eliminarea discriminării faţă de femei, prin elaborarea Programului Naţional privind Asigurarea Egalităţii de Gen 2010-2015 şi revizuirea unui şir de acte legislative pe dimensiunea de gen, totuşi, sunt încă înregistrate încălcări şi dificultăţi în domeniul respectării drepturilor femeilor.

Îndeosebi, femeile din grupurile vulnerabile (femei cu dizabilităţi şi din instituţii rezidenţiale, femei în etate, femei LBT) se confruntă cu cele mai mari dificultăţi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor. De asemenea, sunt înregistrate neregularităţi cu privire la aspectele legislative ce ţin egalitatea de gen, hărţuirea sexuală şi publicitatea sexistă, traficul şi exploatarea comercială a lucrătorilor sexuali, angajarea femeilor, drepturile reproductive ale femeilor şi, nu în ultimul rând, rolul religiei în limitarea drepturilor femeilor.

Comitetul pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor (CEDAW) este o instituţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite abilitată să monitorizeze gradul de implementare a prevederilor Convenţiei CEDAW de către statele care au ratificat-o. Moldova a ratificat Convenţia pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor pe 1 iulie 1994 şi Protocolul Opţional la CEDAW (PO-CEDAW) pe 28 februarie 2006.

Grupul Resursă pentru Drepturile Omului este o coaliţie informală constituită din 11 activişti în domeniul drepturilor omului din R. Moldova, care acţionează individual şi/sau reprezintă organizaţii non-guvernamentale notorii. Scopul Grupului este monitorizarea, documentarea şi raportarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului din ţară, precum şi efectuarea activităţilor de advocacy pentru soluţionarea acestora. Grupul a fost constituit în anul 2010 cu susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova şi Open Society Foundations.