Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros-Moldova a lansat Raportul de activitate pentru anul 2014

Fundația Soros-Moldova a publicat raportul de activitate și cel financiar pentru anul 2014.

Fundația a început anul trecut cu o nouă strategie pentru următorii patru ani și noi inițiative. Pentru perioada 2014-2017, a fost elaborată o strategie mult mai concretă, axată pe acțiuni și abordări specifice, care pot fi folosite în promovarea îmbunătățirii legilor sau politicilor publice.

Începând cu 2014, Fundația intervine în cinci domenii ce reflectă provocările actuale ale societății din Moldova:

Pe lângă aceste direcții, au fost create parteneriate durabile cu organizații ale societății civile dedicate reformării justiției (Centrul de Resurse Juridice din Moldova), accesului la date obiective privind percepția cetățenilor asupra reformelor (Institutul de Politici Publice), îmbunătățirii politicilor din domeniul sănătății (Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate).

Anul 2014 a fost unul productiv și prin implementarea proiectelor finanțate de către Fundațiile pentru o Societate Deschisă și alți donatori, precum ar fi campania de comunicare „Moldova, Europa”. Campania a venit ca răspuns la semnarea Acordului de Asociere, dar și informarea slabă a cetățenilor despre acest proces. A fost cea mai amplă și diversă campanie în termeni de accesibilitate, număr și tipul produselor și activităților, ce au inclus întâlniri cu oamenii din sate, spoturi TV și radio, expoziții de caricatură, o campanie cu autocarul, și o piesă interpretată de artiștii din țară.

Printr-un alt proiect, a fost oferit sprijin reformei educației din R. Moldova. Această inițiativă a fost lansată la solicitarea Guvernului Republicii Moldova în septembrie 2013 și elaborată de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă în urma unei misiuni internaționale de evaluare din martie 2014. Proiectul a fost implementat în parteneriat cu Ministerul Educației din Moldova, și trei organizații ale societății civile. Suportul Fundației s-a axat pe trei direcții: asistență tehnică pentru revizuirea curriculară, implicarea ONG-urilor active în domeniul educației într-un dialog cu beneficiarii direcți și indirecți ai sistemului educațional, crearea și lansarea Claselor Multimedia în 29 de școli din țară.

2014 a însemnat și finalizarea cu succes a proiectului Impulsionarea proceselor democratice din Moldova prin abilitare şi participare, susținut financiar de Guvernul Suediei. Pe parcursul celor doi ani și jumătate de implementare, Fundația a reușit să consolideze rețeaua de parajuriști comunitari, să intensifice activitatea rețelei televiziunilor regionale, și să pună baza unei rețele a femeilor implicate activ în viața politică și comunitară la nivel local. Totodată, mii de persoane din localitățile rurale – femei și bărbați – au obținut noi cunoștințe în a-și apăra drepturile și de a se implica în procesele decizionale din comunitățile rurale.

Pentru a afla mai multe detalii despre inițiativele, serviciile și activitățile care au marcat cele 12 luni de muncă în cadrul Fundației Soros-Moldova, vă invităm să citiți Raportul anual de activitate pentru anul 2014.