Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Moldova: este nevoie de mai multe eforturi pentru implementarea reformelor judiciare

Reforma sistemului judecătoresc din R. Moldova necesită un angajament suplimentar din partea parlamentului, guvernului şi a organelor judiciare, dacă se doreşte ca măsurile legislative recente să producă o schimbare reală, se arată într-un studiu lansat de către Comisia Internaţională a Juriştilor (CIJ) şi Fundaţia Soros-Moldova.

Studiul Reformarea sistemului judiciar din Republica Moldova: perspective şi provocări, elaborat în urma misiunii CIJ în ţara noastră în septembrie 2012, analizează progresele recente realizate în cadrul reformei sistemului judecătoresc din Moldova.

Raportul apreciază măsurile legislative adoptate anul trecut, dar avertizează că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a construi un sistem judecătoresc puternic şi independent, atât din punct de vedere practic, cât şi legislativ, şi care să asigure implementarea corectă a mecanismelor privind responsabilizarea judiciară precum şi compatibilitatea lor cu independenţa judiciară.

„Judecătorii sunt responsabili de una dintre cele mai importante funcţii în orice societate – administrarea corectă şi eficientă a justiţiei. Aşadar, este salutabilă prioritatea care i se dă reformei judiciare din Moldova”, a spus Róisín Pillay, Director al Programului CIJ pentru Europa. „Un sistem judecătoresc puternic şi independent este esenţial pentru ca fiecare persoană să se bucure de dreptul la un proces echitabil, la repararea eficientă a prejudiciului ori de câte ori se va înfăţişa în faţa instanţei de judecată sau se va constata o încălcare a drepturilor sale”.

„Independenţa judiciară merge mână în mână cu responsabilizarea judiciară – judecătorii nu se află deasupra legii. În acelaşi timp, reformele trebuie să asigure existenţa unor garanţii împotriva oricăror ingerinţe improprii, pentru ca judecătorii să poată da o sentinţă fără frica de a fi victimizaţi”, a adăugat R. Pillay.

„Fundaţia Soros-Moldova este îngrijorată în mod special de lipsa unui echilibru vizibil între responsabilizarea, independenţa şi transparenţa sistemului judecătoresc. Suntem siguri că un astfel de echilibru va putea fi realizat doar atunci când orice hotărâre judecătorească va fi motivată cum se cuvine”, a menţionat Victor Munteanu, Directorul Programului de Drept al FSM.

Raportul numeşte reformele curente drept cel mai ambiţios angajament din ultimele decenii, dar avertizează asupra implementării slabe a legilor şi iniţiativelor bune. Pe lângă alte măsuri, raportul recomandă reconsiderarea necesităţii numirii judecătorilor pe o perioadă iniţială de cinci ani, precum şi modificarea sistemului existent de verificare a judecătorilor prin intermediul serviciului de securitate.

De asemenea, acesta subliniază că nu orice proces de evaluare periodică trebuie să ducă la demiterea judecătorilor înainte de a li se fi oferit o posibilitate adecvată pentru a remedia deficienţele din activitatea lor. Procedura de evaluare nu trebuie să servească drept o cale alternativă pentru eliberarea din funcţie a judecătorilor.

În plus, în raport se accentuează necesitatea majorării salariilor judecătorilor şi se susţine instruirea cuprinzătoare a acestora, în special în domeniul drepturilor omului. Totodată, potrivit raportului, ar trebui modificată legislaţia curentă ce se referă la pensionarea timpurie a judecătorilor şi eliminată posibilitatea care presupune primirea salariilor şi a pensiilor în paralel.

Raportul face referinţă şi la importanţa hotărârilor motivate, care garantează un proces echitabil, şi exprimă îngrijorarea serioasă faţă de recentele modificări ale Codului de procedură civilă prin care a fost eliminată cerinţa ca judecătorii de primă instanţă să-şi motiveze hotărârile în cauzele civile. CIJ recomandă monitorizarea impactului acestor modificări, luându-se în considerare abrogarea lor, în cazul în care există semnale că acestea împiedică accesul efectiv la justiţie.

Referindu-se la măsurile de responsabilizare, raportul constată că eliminarea cerinţei de autorizare de către Consiliul Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte infracţiunile de corupţie judiciară, este de natură să restabilească credibilitatea sistemului judecătoresc. Totuşi, ţinând cont de îngrijorările legate de abuzurile potenţiale, orice urmărire penală a judecătorilor pentru acte de corupţie în temeiul noii legi, trebuie să fie monitorizate şi examinate cu atenţie.

Potrivit raportului, ar trebui elaborate proceduri clare şi detaliate pentru aplicarea măsurilor disciplinare, inclusiv pentru şedinţele desfăşurate în faţa Colegiului disciplinar, precum şi a Consiliului Superior al Magistraturii. Aceste proceduri trebuie să garanteze consistenţa şi previzibilitatea aplicării măsurilor disciplinare.

CIJ se arată, de asemenea, îngrijorat faţă de prezenţa Ministrului Justiţiei şi a Procurorului General în Consiliul Superior al Magistraturii, în mod special faţă de posibilitatea acestora de a iniţia proceduri disciplinare. Este recomandată anularea calităţii de membri de drept a acestora în cadrul CSM.

Raportul a fost elaborat în cadrul proiectului operaţional Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova, implementat de către Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Consiliul Superior al Magistraturii şi Curtea Supremă de Justiţie. Proiectul urmăreşte dezvoltarea unor mecanisme de responsabilizare judiciară coerente şi durabile.