Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Reformarea instituției judecătorilor de instrucție este necesară pentru o activitate mai eficientă a acesteia

Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să revizuiască Regulamentul privind procedura şi condiţiile de numire a judecătorului de instrucţie. De asemenea, toţi judecătorii de instrucţie trebuie numiţi pentru un mandat fix de trei ani, cu interdicţia de a-şi exercita atribuţiile două mandate consecutiv. Acestea sunt doar câteva din recomandările unui raport cu privire la reforma instituţiei judecătorului de instrucţie, realizat de către Centrul de Resurse Juridice din Republica Moldova (CRJM), cu susținerea Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova. Raportul Reforma instituţiei judecătorului de instrucţie în Republica Moldova include analiza activității judecătorilor de instrucție (JI) și conține recomandări pentru eficientizarea activității acestora.

Din anul 2003, în toate judecătoriile din Republica Moldova (cu excepția celor specializate) activează JI, cu scopul de a asigura o mai bună respectare a drepturilor omului pe durata urmăririi penale. Atribuțiile JI includ: examinarea plângerilor împotriva organelor de urmărire penală, arestarea preventivă, autorizarea perchezițiilor și a interceptării convorbirilor telefonice etc.

De la bun început, JI au fost creați ca o categorie separată de judecători, numiți pentru un mandat nelimitat în timp în baza unor criterii specifice. În consecință, în noiembrie 2013, 87% din JI erau foști procurori sau ofițeri de urmărire penală. Pe lângă faptul că aceștia aveau o atitudine pronunțat pro-acuzatorială, majoritatea deciziilor judecătorului de instrucție nu erau susceptibile de atac iar procedura în fața acestora, de regulă, nu este contradictorie, ceea ce lăsa spațiu pentru abuz. În același timp, de la crearea instituției JI, numărul judecătorilor de instrucție nu s-a schimbat simțitor, în pofida creșterii substanțiale a volumului de muncă al acestora. Toate acestea, coroborat cu termenul redus acordat prin lege JI pentru luarea unei decizii, au determinat o calitate proastă a activității lor și, în final, numeroase condamnări ale Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Prin Legea nr. 153, în vigoare la 31 august 2012, a fost prevăzută evaluarea activității tuturor JI, instruirea lor la Institutul Național al Justiției și incorporarea celor care au fost evaluați cu succes în corpul judecătorilor de drept comun. Legea mai prevede exercitarea temporară a atribuțiilor JI de către judecători de drept comun, desemnați de CSM. La data de 31 decembrie 2014, doar doi judecători dintre cei în funcție în august 2012 încă nu depuseseră cereri de reconfirmare. 25 dintre cei 30 (83%) JI reconfirmați de CSM în calitate de judecători de drept comun au fost numiți repetat de CSM în calitate de JI de bază sau supleant. În 14 instanțe de judecată din 44, nu s-a respectat condiția de eligibilitate pentru numirea JI privind experiența de muncă în funcția de judecător de minimum trei ani, deși existau judecători care corespundeau acestei cerințe.

Raportul recomandă instituirea unei interdicții pentru foștii JI de a mai fi numiți în această funcție timp de cel puțin trei ani pentru a putea asigura integrarea acestora în corpul general de judecători. Numirea JI ar trebui să se facă înainte de preluarea atribuțiilor de JI, timp în care judecătorii să urmeze cursuri de formare la INJ și sarcina lor de lucru în calitate de judecători de drept comun să fie diminuată. Raportul mai recomandă ca mandatul JI să fie pe o perioadă fixă de trei ani, fără posibilitate de prelungire.

De asemenea, autorii raportului au evaluat sarcina de muncă a JI, au analizat implementarea prevederilor Legii nr. 153 și vin cu recomandări pentru optimizarea volumului de muncă a JI pentru fiecare judecătorie din țară și pentru eficientizarea mecanismului de numire a JI.