Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rețeaua de parajuriști comunitari este preluată din 2015 de Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat

Peste 10 mii de persoane din satele republicii au beneficiat în ultimii doi ani de sfaturile parajuriștilor pentru a-și rezolva problemele juridice simple, legate de o moștenire, un act de proprietate sau neînțelegeri în familie. Pe parcursul implementării proiectului Abilitarea Juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari de către Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova, cu finanțarea Suediei, parajuriștii au reușit să devină o parte importantă a sistemului de asistență juridică garantată de stat.

Crearea rețelei de parajuriști în comunitățile rurale a urmărit în primul rând înzestrarea oamenilor cu deprinderi și cunoștințe juridice pentru a-și proteja drepturile și a cere respectarea lor. Implicarea parajuriștilor a mers însă mai departe, extinzându-se până la activități ce vizau mobilizarea oamenilor pentru a-și soluționa probleme de interes comunitar.

Pe parcursul perioadei 2012-2014, rețeaua a fost extinsă de la 23 la 32 de parajurişti, grație implicării Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) prin preluarea a 20 de parajuriști cu finanțare din bugetul de stat. De asemenea, au fost elaborate și definitivate Curriculumul de instruire inițială și continuă a parajuriștilor, precum și cadrul normativ care reglementează acordarea asistenței juridice primare de către parajuriști.

„Dacă în perioada 2010-2012 am implementat un proiect-pilot prin care am testat necesitatea parajuriştilor în localitățile rurale din țară, în cadrul proiectului ce se încheie în decembrie 2014 am avut scopul să integrăm această rețea în sistemul asistenței juridice garantate de stat”, a precizat Victor Munteanu, directorul Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova.

Începând cu anul 2015, rețeaua de parajuriști comunitari va fi preluată integral de către CNAJGS. În acest sens, Victor Munteanu a specificat că sfârșitul proiectului implementat de Fundația Soros-Moldova reprezintă de fapt o nouă etapă în dezvoltarea rețelei. În viitor, Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova își propune să intervină punctual în consolidarea rețelei de parajuriști comunitari.

Un rezultat al proiectului Abilitarea Juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari este și crearea paginii web www.parajurist.md. Site-ul conține informații din 17 domenii specifice ale dreptului, sub formă de întrebări și răspunsuri, fiind un ghid pentru utilizatorii care au o problemă de natura juridică. În doar un an din ziua lansării, site-ul www.parajurist.md a înregistrat peste 71.500 de accesări. Cele mai vizualizate rubrici au ținut de întocmirea contractelor, drepturile de proprietate și cele ale familiei. Parajurist.md este un instrument unic, prin intermediul căruia fiecare cetățean din Republica Moldova sau plecat în afara țării poate să afle răspunsuri la problemele sale juridice.

Potrivit Legii cu privire la asistenţa juridică garantată de stat, un parajurist este o persoană care are studii juridice incomplete sau studii superioare din orice alt domeniu, care se bucură de stima şi respectul comunităţii şi care, după o instruire specializată, este calificat să acorde asistenţă juridică primară în comunităţi. Principalele atribuţii ale parajuristului țin de consultarea membrilor comunităţii, oferirea informaţiilor de bază despre drepturile şi obligaţiie persoanelor, mobilizarea oamenilor să îşi soluţioneze problemele de interes local cu resurse disponibile la nivel local, să îi ajute la întocmirea unei cereri, plângeri, petiţii etc.

Proiectul „Abilitarea Juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de parajurişti comunitari” va dura până la 31 decembrie 2014, fiind implementat de Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Suediei, în parteneriat cu Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Familiei și Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.