Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezoluția Forumului Femeilor Lidere din Comunitățile Rurale, ediția 2014

Noi, femeile lidere din comunitățile rurale, în vederea consolidării bunei guvernări prin împuternicirea femeilor de a participa activ în politică și în procesele de luare a deciziilor, înaintăm Guvernului, Parlamentului și liderilor partidelor politice din Republica Moldova următoarele revendicări:

1. Îmbunătățirea participării femeilor în politică şi procesul de luare a deciziilor

Constatăm cu regret că, în pofida mai multor angajamente publice ale liderilor politici cu privire la promovarea unui număr mai mare de femei pe listele de candidaţi, în alegerile parlamentare din 30 noiembrie prezenţa femeilor a fost de 30,5%. Majoritatea dintre acestea fiind plasate pe locuri ineligibile. Ţinem să menţionăm că în scrutinul parlamentar din 2005 prezenţa femeilor pe lista de candidaţi era de 29%, fapt ce atestă incapacitatea clasei politice de a oferi şanse egale pentru femeile din R. Moldova să participe în mod echitabil în procesul electoral şi politic.

Credem că liderii politici au dat dovadă de cinism şi rea voinţă când au tergiversat şi au adoptat doar în primă lectură proiectele de lege care prevedeau introducerea unei cote minime de reprezentare şi măsuri specifice cu privire la transparenţa campaniilor electorale.

Insistăm ca în primele 100 de zile ale mandatului noului Parlament, să fie adoptate în lectură finală următoarele: (1) cota minimă de 40%, (2) cota să fie aplicată pe fiecare 5 locuri din lista de candidaţi, (3) CEC şi instituţiile electorale la nivel raional şi local să nu înregistreze listele de candidaţi care nu respectă aceste cerinţe, (4) prevederile ce ţin de finanţarea partidelor politice din bugetul de stat să conţină măsuri ce vor lega finanţarea partidelor de numărul de femei şi tineri aleşi în funcţii elective, (5) să ofere posibilitatea organizaţiilor de femei şi tineri din partide să utilizeze cel puţin o treime din fondurile primite de la stat în activităţi care vor promova participarea femeilor şi a tinerilor în procesul electoral şi politic, (6) prevederile adoptate să intre în vigoare înainte de demararea alegerilor locale din 2015.

Neadoptarea acestor prevederi în formula şi perioada solicitată va fi catalogată de către participantele Forului drept lipsă de voinţă a liderilor politici pentru participarea reală a femeilor în viaţa politică.

2. Promovarea și susținerea antreprenoriatului social

2.1. Constituirea unui grup de lucru interministerial reprezentativ cu participarea reprezentanţilor organizatiilor neguvernamentale active în domeniul dezvoltării antreprenoriatului social, patronatelor și sindicatelor;
2.2. Reglementarea juridică a antreprenoriatului social.

3. Realizarea angajamentelor sociale de către Guvern și Parlament

3.1. Instituirea unui sistem de instruire continuă și calificare a personalului implicat în prestarea serviciilor sociale de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei;
3.2. În contextul modificărilor legii finanțelor publice locale, stabilirea de către Guvern și Parlament în termen de 6 luni a unui pachet critic de servicii sociale pentru copii ( 0-3 ani), persoane cu dizabilități și persoane în etate, care urmează a fi finanţate din bugetul de stat şi menținute la nivel local.

4. Contribuirea la consolidarea comunităţilor prin artă, cultură şi tradiţii

4.1. Crearea Sistemului de Instruire şi Evaluare a managerilor şi a specialiştilor din domeniul culturii;
4.2. Asigurarea alocaţiei pentru cultură, cel puţin de 2% atât din Bugetul Naţional, cât şi din bugetul Administraţiei Publice Locale, nivelul I şi II;
4.3. Susţinerea instituţiilor şi organizaţiilor de cultură profesioniste şi de amatori prin elaborarea şi implementarea programului naţional de mobilitate a valorilor culturale în Republica Moldova.